กระเจี๊ยบเขียว

Spread the love

กระเจี๊ยบเขียว หลังจากดอกร่วง ฝักกระเจี๊ยบเขียวจะโตเร็วมาก สามารถเพิ่มความยาวฝักได้วันละ 1-3 ซม. โดยเฉพาะวันที่มีแดดตลอดวัน ดังนั้น หากปลูกในแปลงขนาดใหญ่จะต้องเข้าเก็บทุกวัน และจะต้องเก็บฝักออกให้หมดในแต่ละต้น เพราะหากมีฝักเหลือบนต้น สารอาหารจะถูกส่งมาเลี้ยงฝักตลอด

กระเจี๊ยบเขียว  มีดอกสีเหลืองอ่อน ที่โคนกลีบดอกด้านในจะมีสีม่วงออกแดงเข้ม รูปไข่กลับหรือค่อนข้างกลม ออกดอกตามง่ามใบ มีริ้วประดับเป็นเส้นสีเขียวประมาณ 8-10 เส้น เรียงเป็นวงรอบโคนกลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ และกลีบดอก 5 กลีบ ดอกมีเกสรตัวผู้จำนวนมาก มีก้านชูอับเรณูรวมกันลักษณะเป็นหลอดยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร