ข่าว forex AOT เล็งให้เอกชนกลุ่มแรกเข้าพัฒนาพื้นที่รอบสนามบินรวมที่ดินใกล้สุวรรณภูมิสิ้นปี

Spread the love

ข่าว forex วิเคราะห์โบรกเกอร์ เทรดฟอเร็กซ์ metatrader 4

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยรอบท่าอากาศยานของ AOT ว่า กระทรวงการคลังมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ ออกไปอีก 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.64-29 ก.ย.94 ครอบคลุมการดำเนินกิจการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ซึ่ง AOT ได้ทำข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุไว้กับกรมท่าอากาศยาน (ทย.) และกองทัพอากาศ (ทอ.)

นายนิตินัย กล่าวต่อว่า การขยายเวลาการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงในทั้ง 6 ท่าอากาศยานของ AOT บนพื้นที่จำนวนมากกว่า 2,100 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดราว 32,000 ไร่ ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพของท่าอากาศยาน ไปพร้อมกับการเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ นำไปสู่ความคุ้มค่าการลงทุนในกิจการต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน พร้อมสร้างรายได้ในระยะยาวให้กับ AOT อีกด้วย

ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการจำนวนมากแจ้งความจำนงขอเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อพัฒนาเป็นโครงการต่างๆ มากกว่า 68 โครงการ อย่างไรก็ตาม AOT ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเอาไว้แล้ว ทั้งด้านการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และการจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ บริเวณโดยรอบ ทสภ. ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจัดสรรผู้ประกอบการกลุ่มแรกเพื่อเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ภายใน 3 เดือนนับจากนี้หรือภายในเดือน ธ.ค.64