คอร์ดเพลง CNBLUE (씨엔블루) – 싹둑 (Love Cut) MV คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง

คอร์ดเพลง เนื้อเพลง


CNBLUE 9TH MINI ALBUM [WANTED]
‘싹둑 (Love Cut)’ MV

[Apple Music] : https://music.apple.com/us/album/wanted-ep/1590093410
[Melon] : https://www.melon.com/album/detail.htm?albumId=10745093
[Spotify] : https://open.spotify.com/album/4rJBZiHzCUcVsj9yu5UCCD

씨엔블루 아홉 번째 미니앨범 ‘WANTED’

아홉 번째 미니 앨범 ’WANTED’에서 컨셉추얼한 시도를 꾀하며 대중들에게 한걸음 변화한 모습으로 다가서는 씨엔블루는 우리 주위를 둘러싼 잘못된 관계들과 인연, 그리고 이를 끊어낼 용기에 주목한다. 이들은 불필요한 관계를 미련 없이 가위로 ‘싹둑 (Love Cut)’ 끊어내고 자유를 쟁취하는 ‘헌터’로 변신한다. 기존 씨엔블루의 모던한 매력 속에서도 강렬하고 묵직한 분위기로 비장함과 자유로운 매력을 동시에 느낄 수 있다.

타이틀곡 ‘싹둑 (Love Cut)’은 19세기 후반 분위기를 담은 록 장르의 곡이다. 디스코 리듬의 드럼과 베이스 연주가 특징이며, 서부 영화를 연상할 수 있는 기타 사운드와 피아노로 곡의 분위기를 완성시켰다.

CNBLUE 9TH MINI ALBUM ‘WANTED’

CNBLUE, who approaches the public in a conceptual attempt in the 9th Mini Album ‘WANTED’, pays attention to the wrong relationships, ties, and the courage to cut them off. They have their ‘Love Cut’ with scissors to be away from unnecessary ties without regretting and transform themselves into ‘hunters’ who gain freedom. Even in the modern charm of CNBLUE, you can feel both solemnity and free spirit with a strong and heavy atmosphere at the same time.

The title track ‘Love Cut’ is a rock genre song that contains the atmosphere of the late 19th century. Drums with the disco rhythm and the bass is the special feature, and the guitar sounds and piano reminiscing western movies completes the atmosphere of the track.

▷ OFFICIAL WEBSITE: http://fncent.com/CNBLUE
▷ OFFICIAL YOUTUBE: http://youtube.com/CNBLUE
▷ OFFICIAL V LIVE: https://channels.vlive.tv/EBFF
▷ OFFICIAL FANCAFE: http://cafe.daum.net/CNBLUE
▷ OFFICIAL FACEBOOK: https://www.facebook.com/CNBLUEOfficial
▷ OFFICIAL TWITTER: https://twitter.com/official_CNBLUE
▷ OFFICIAL FANCLUB TWITTER: http://twitter.com/CN_FANCLUB
▷ OFFICIAL WEIBO: http://weibo.com/CNBLUE

#CNBLUE #씨엔블루 #9TH_MINI_ALBUM #WANTED #싹둑 #Love_Cut

CNBLUE (씨엔블루) – 싹둑 (Love Cut) MV คอร์ดเพลง เนื้อเพลง

คอร์ดเพลง รวมคอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลงคาราโอเกะ karaoke เพลงใหม่ เพลงสากล เพลงสตริง

https://zawsa.com

#CNBLUE #씨엔블루 #싹둑 #Love #Cut