คอร์ดเพลง JUST B (저스트비) 'TICK TOCK' Official MV คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง

คอร์ดเพลง เนื้อเพลง


JUST B (저스트비) ‘TICK TOCK’ Official MV
#JUSTB #저스트비 #TICKTOCK #JUST_BEAT

컴백 JUST B, 여섯 소년들의 푸른빛 뜨거운 열정을 담은 [JUST BEAT]
귓가에 맴도는 BEAT 담은 타이틀곡 ‘TICK TOCK’, 주목받는 신예의 열일 행보

데뷔와 동시에 지난 여름을 뜨겁게 달군 6인조 신예 보이그룹 JUST B가 첫 번째 싱글 앨범 [JUST BEAT]로 컴백한다.

그룹명의 이니셜 B에 다양한 의미를 담을 수 있는 만큼 여러 가지 색깔을 보여주겠다는 당찬 포부와 함께 데뷔한 JUST B. 데뷔 앨범 [JUST BURN]으로 붉은 불꽃의 열정을 보여주었다면, 이번 [JUST BEAT]는 한 층 더 뜨거워진 푸른 불꽃으로 JUST B만의 또 다른 열정을 표현했다.

타이틀곡 ‘TICK TOCK’은 점점 강해져 가는 내적인 분노를 이겨내기 위해 더 뜨겁게 불타 오르겠다는 내용을 담았다. Trap Beat의 전반부, 서정적인 중반부, Glitch Sound가 돋보이는 후반부가 어우러진 Pop Dance 곡으로, 다채로운 음악적 색채감과 강렬한 사운드가 인상적이다. 반복되는 ‘TICK TOCK’ 가사는 시계 소리를 표현한 것으로, ‘TICK TOCK’ 멜로디가 강한 중독성을 일으킨다.

JUST B만의 스토리텔링과 강렬한 퍼포먼스 그리고 신인이라고는 믿기지 않는 실력까지 겸비한 JUST B는 2021년도 새로운 K-POP 기대주로 떠오르고 있다. 4개월이라는 짧은 시간 동안 한층 성장한 모습으로 돌아온 이들의 무서운 성장세가 앞으로를 더욱 기대하게 만든다.

JUST B is coming back with [JUST BEAT], an album that embodies the burning blue ardor of six boys.
The title track, ‘TICK TOCK’ features BEATS that ring in one’s ears. The promising rookie is in full swing.

Six-member rookie boy group JUST B that swept last summer are coming back with their first single album, [JUST BEAT].
Just as numerous meanings can be attached to the group name’s initial, ‘B’ JUST B made their debut with the ambition to show a variety of colors. While their debut album, [JUST BURN], symbolized their red flame of passion, their upcoming album, [JUST BEAT], portrays another side of JUST B’s passion through an even hotter blue flame.
The title track, ‘TICK TOCK’ talks about one’s determination to burn up even more to conquer the inner rage that is becoming more intense. It is a pop dance song that features trap beats in the first half, a lyrical middle part, and Glitch Sound in the second half. The song’s diverse musical colors and vibrant sounds are quite impressive. The repeated lyrics, ‘TICK TOCK’ which depict the ticking of the clock, are accompanied by a highly addictive melody.
JUST B, with their unique storytelling ability and remarkable performing skills that make it hard to believe they are rookies, is a rising star in the K-POP industry of 2021. They are returning after undergoing considerable improvement during their brief hiatus of 4 months, and their strikingly fast growth makes it worthwhile for us to look forward to their future.

▶️JUST B Official Twitter : https://twitter.com/JUSTB_Official
▶️BLUEDOT Official Twitter : https://twitter.com/OfficialBluedot
▶️Official Weverse : https://weverseapp.page.link/isPm
▶️Official Facebook : https://www.facebook.com/JUSTBOfficialFB
▶️Official Instagram : https://www.instagram.com/JUSTB_IG_official

JUST B (저스트비) 'TICK TOCK' Official MV คอร์ดเพลง เนื้อเพลง

คอร์ดเพลง รวมคอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลงคาราโอเกะ karaoke เพลงใหม่ เพลงสากล เพลงสตริง

https://zawsa.com

#저스트비 #39TICK #TOCK39 #Official