ค่าเงินยูโร Deutsch lernen im Schlaf – Hören – Lesen & Verstehen – Niveau B1-3/3 Berufsleben (60)

ค่าเงินยูโร เงิน สกุล ยูโร ดัชนีเงินยูโร


ค่าเงินยูโร

Playlists: https://www.youtube.com/channel/UC-eOBd5CS7ED2HT5CBCuV7A/playlists?view_as=subscriber

Wiedergabegeschwindigkeit bei YouTube im Browser ändern

1-Öffnen Sie die Startseite von YouTube.
2-Wählen Sie nun das Video aus, welches Sie abspielen möchten.
3-Fahren Sie nun mit der Maus über das Video und rufen Sie die Einstellungen auf, indem Sie auf das “Zahnrad-Symbol” klicken.
4-Wählen Sie nun die “Wiedergabegeschwindigkeit” aus und wählen Sie den gewünschten Wert aus der Liste.
5-Nun wird das Video in der ausgewählten Geschwindigkeit wiedergegeben.

Wiedergabegeschwindigkeit am Smartphone anpassen

1-Öffnen Sie die YouTube-App auf Ihrem Smartphone.
2-Starten Sie das gewünschte Video.
3-Tippen Sie nun auf das Video um das Video-Overlay zu öffnen.
4-Klicken Sie nun auf die drei Punkte.
5-Wählen Sie nun den Punkt “Wiedergabegeschwindigkeit” aus und wählen Sie aus der Liste die gewünschte Geschwindigkeitsstufe aus, mit der Sie das Video wiedergeben möchten.
6-Standardmäßig ist “Normal” ausgewählt.

Hallo Leute 🙋‍♂️ Auch dies ist ein super Kanal! https://www.youtube.com/user/devamarisa
Deutsche Dialoge mit Humor, schaut einfach mal rein. Wenn es Euch gefällt, lasst Euer Abonnement da. So verpasst Ihr kein Video. Ich wünsche Euch viel Spaß beim Anschauen. 👍

Übungsgrammatik: https://mega.nz/folder/8XhzEaKD#kmM8WR2jTZMr2zntxlMMPw
___________________________________________
https://paypal.me/Ratito?locale.x=de_DE
Möchten Sie mir eine Spende an den Kanal machen?
Dann können sie es mir per Paypal spenden. Ich danke euch für eure Unterstützung.

แปลงยูโร ค่าเงินยูโร แลกเปลี่ยนเงินยูโร eur

ค่าเงินยูโร Deutsch lernen im Schlaf – Hören – Lesen & Verstehen – Niveau B1-3/3 Berufsleben (60)

ค่าเงินปอนด์ ยูโร 1 ยูโรเท่ากับกี่บาท วิเคราะห์เงินยูโร อัตราเงินยูโร สัญลักษณ์แบงค์

https://zawsa.com