สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ หรือดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นดัชนีที่ใช้ดูสกุลเงิน

ค่าเงิน us

ค่าเงิน us สกุลเงินสหรัฐ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้เงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินประจำชาติ เป็นสกุลเงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อซื้อสินค้าและบริการในประเทศไทย รัฐบาลไทยได้กำหนดข้อจำกัดว่าทำไมเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จึงเป็นสกุลเงินหลักของโลก ?
เพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับประเทศอื่น ๆ เพื่อ จำกัด การเก็งกำไรสกุลเงิน ธนาคารในสาธารณรัฐเช็ก ธนาคารนอกประเทศไทยจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้

พวกเขาต้องแลกกับเงินบาทนอกชายฝั่งของไทย (THO) ในต่างประเทศเพื่อเก็บภาษีจากรัฐบาลไทย
และยังมีประเทศอื่นๆ ที่มีเงินดอลลาร์อีกด้วย แต่ใช้ชื่ออื่น เช่น ดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์ไต้หวัน สกุลเงินที่นิยมซื้อขายแลกเปลี่ยนมากที่สุดคือ ดอลลาร์สหรัฐ (ดอลลาร์สหรัฐ) มูลค่าการซื้อขายรวมในปี 2558 สร้าง 88% ของธุรกรรมสกุลเงินทั้งหมด สกุลเงินที่นิยมอันดับสองคือยูโร

ค่าเงิน us-USdollar
ค่าเงิน us ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือ U.S. Dollar Index คือดัชนีที่ไว้ดูถึงค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐยังเป็นสกุลเงินหลักในหลายประเทศ สิ่งที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักของโลกคือระบบที่เรียกว่า Petrodollar ผูกติดกับอุปสงค์น้ำมันดิบ
และในบางประเทศถึงแม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะไม่ใช่สกุลเงินหลักก็ตาม แต่ก็เป็นที่ยอมรับในการใช้จ่ายกับสินค้าทั่วไป ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังใช้เป็นสกุลเงินสำรองในหลายประเทศทั่วโลก รหัสสากลคือ ISO 4217 ย่อมาจาก USD และสัญลักษณ์ $ คือ 1 ดอลลาร์

 

อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศคือราคาของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง องค์ประกอบหลักของอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นสองส่วน: สกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินต่างประเทศ สามารถแสดงราคาได้สองวิธี:

ประเภทแรก แสดงราคาสกุลเงินต่างประเทศในสกุลเงินท้องถิ่น ตัวเลือกที่ 2 แสดงราคาสกุลเงินท้องถิ่นที่แสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 33 บาท ในทางกลับกัน 1 บาท เท่ากับ 0.03 ดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย การเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสูงจะดึงเงินเข้าประเทศ โดยปกติ เงินจะไหลจากผู้ให้ผลตอบแทนต่ำไปยังผู้ให้ผลตอบแทนสูง ผลตอบแทนสูงอยู่ที่ไหน? เงินระยะสั้นจะไหลไปที่นั่น ส่งผลให้สกุลเงินที่มีดอกเบี้ยสูงแข็งค่าขึ้น หากเงินยังคงไหลเข้า สกุลเงินจะแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งจากปัจจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งหรือมีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้น มีแนวโน้มที่ธนาคารกลางจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยควบคุมการขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อและจากปัจจัยที่กล่าวข้างต้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะดึงดูดกระแสการลงทุนจากต่างประเทศ และความต้องการใช้เงินที่ค่อนข้างสูงจะเพิ่มมูลค่าของเงินด้วยนั่นเอง
ความต้องการซื้อขายสกุลเงินส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นเงินที่ไหลเข้าจากการค้าส่งออกสินค้าและจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศ กระแสเงินที่ไหลเข้าประเทศส่งผลต่อค่าเงินบาทอย่างไร? คำตอบคือการทำธุรกรรมในประเทศไทยต้องใช้เงินบาท เงินตราต่างประเทศที่ไหลเข้าจะต้องแลกเป็นเงินบาท เมื่อมีความจำเป็นต้องซื้อ (ซึ่งหมายถึงเงินบาท) จากผู้ส่งออกหรือนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ค่าเงินบาทจะเพิ่มขึ้นหรือแข็งค่าขึ้น

 

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสูงจะดึงเงินเข้าประเทศ โดยปกติ เงินจะไหลจากผู้ให้ผลตอบแทนต่ำไปยังผู้ให้ผลตอบแทนสูง ผลตอบแทนสูงอยู่ที่ไหน? เงินระยะสั้นจะไหลไปที่นั่น ส่งผลให้สกุลเงินที่มีดอกเบี้ยสูงแข็งค่าขึ้น หากเงินยังคงไหลเข้า สกุลเงินจะแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมาก

การเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งจากปัจจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งหรือมีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้น มีแนวโน้มที่ธนาคารกลางจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยควบคุมการขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อและจากปัจจัยที่กล่าวข้างต้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะดึงดูดกระแสการลงทุนจากต่างประเทศ และความต้องการใช้เงินที่ค่อนข้างสูงจะเพิ่มมูลค่าของเงินด้วยนั่นเอง

ความต้องการซื้อขายสกุลเงินส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นเงินที่ไหลเข้าจากการค้าส่งออกสินค้าและจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศ กระแสเงินที่ไหลเข้าประเทศส่งผลต่อค่าเงินบาทอย่างไร? คำตอบคือการทำธุรกรรมในประเทศไทยต้องใช้เงินบาท เงินตราต่างประเทศที่ไหลเข้าจะต้องแลกเป็นเงินบาท เมื่อมีความจำเป็นต้องซื้อ (ซึ่งหมายถึงเงินบาท) จากผู้ส่งออกหรือนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ค่าเงินบาทจะเพิ่มขึ้นหรือแข็งค่าขึ้น

 

อัตราแลกเปลี่ยนมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ประเทศสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านราคา (เพราะค่าเงินบาทแพงกว่า) หรือรายได้จากการส่งออกที่แปลงเป็นเงินบาทลดลง ส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวกับการส่งออกและอาจชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น หากธุรกิจส่งออกมีกำไรจากการขายของ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หากอัตราแลกเปลี่ยน 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ธุรกิจจะได้เงินคืนเข้าประเทศ 33 ล้านบาท แต่ถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเป็น 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ,กิจการจะได้เงินคืน. เข้าประเทศเพียง 30 ล้านบาท ดังนั้นธุรกิจส่งออกและการท่องเที่ยวจึงชอบค่าเงินที่อ่อนค่ามากกว่าค่าเงินที่แข็งค่า

กลยุทธ์ความล่าช้าของ Apple ท้าทายฝีมือของ Apple… Google’s Beer อ้างว่าปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์หรือปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์หรือปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์หรือปัญญาประดิษฐ์… รวดเร็ว เช่น ผู้นำธุรกิจ ผู้นำผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ สินค้าต่างประเทศ สินค้าท้า เขียง 1 ท่าน เล้งละ 30 บาท เทคโนโลยีทำนาย…บาท มูลค่าลดลงเหลือ 33 บาท ต่อสหรัฐ (บาทอ่อน หมายถึง ใช้เงินบาท แลกเงิน สัปเหร่อ) ก. ธุรกิจที่คิดเงิน 33 ผลิตภัณฑ์ มุ่งช่วยเหลือ… 3 ผู้นำโซเดียมสำหรับธุรกิจนำเข้าสินค้า

อัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการส่งออก/นำเข้าต้องเผชิญ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนของกระแสรายได้หรือรายจ่ายเป็นเงินบาท ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน มันยากที่จะคาดเดา เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง การพยากรณ์เศรษฐกิจโลกและการเก็งกำไร เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศและต่างประเทศ จิตวิทยาการตลาด และข่าวลือ

การจัดการสกุลเงินหมายถึงรัฐบาลของประเทศ ใช้นโยบายการเงินเพื่อเข้าไปแทรกแซงค่าเงินของคุณเอง เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น ต้องการควบคุมเงินเฟ้อ สร้างความมั่นคงทางการเงิน หรือสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ

ธนาคารกลางซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศเพื่อแลกกับสกุลเงินประจำชาติของตนเอง

สำหรับประเทศที่การส่งออกเป็นเครื่องมือสำคัญ พวกเขามักจะต้องการให้สกุลเงินของตนเอง “อ่อนแอ” มากกว่า “แข็งแกร่ง” เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก เนื่องจากค่าเสื่อมราคาของเงิน ราคาสินค้าส่งออกจะดู “ถูก” ในมุมของประเทศที่ซื้อ

 

อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งแกร่งจะช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบสำหรับผู้ผลิต ยังช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพของผู้บริโภคอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาพลังงานในตลาดโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น หากธุรกิจที่ต้องนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ สมมุติว่าต้นทุนสินค้าอยู่ที่ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเหลือ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (บาทอ่อนหมายถึงเงินบาทที่ใช้แลกเงินตราต่างประเทศมากขึ้น) ธุรกิจต้องจ่าย ค่าสินค้า 33 ลบ. จะเห็นว่าแพงกว่า 3 ลบ. ดังนั้นสำหรับธุรกิจที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ พวกเขาชอบสกุลเงินที่แข็งแกร่งมากกว่าสกุลเงินที่อ่อนแอ

​ประเทศที่ควบคุมค่าเงินจากมุมมองของสหรัฐอเมริกา

ฝ่ายนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีการขาดดุลการค้าสูงมาช้านาน โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ส่วนหนึ่งจากผลการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อลดการขาดดุลการค้าในการเจรจาการค้าทั้งสอง การใช้มาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษี

มาตรการหนึ่งที่สหรัฐฯ ได้ดำเนินการคือการตรวจสอบและแสดงรายการประเทศที่บิดเบือนค่าเงินเพื่อการค้า และใช้ประเด็นดังกล่าวเพื่อเจรจาหรือตอบโต้การค้ากับประเทศเหล่านั้น

ในมุมมองของสหรัฐฯ การปรับค่าเงินหรือการบิดเบือนค่าเงิน คือ การที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ เข้าทำธุรกรรม ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าลงมากเกินกว่าปัจจัยพื้นฐานของประเทศ จนทำให้เกิดข้อได้เปรียบทางการค้าระหว่างประเทศ

ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยต่ออัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน เพราะดอกเบี้ยสูงจะดึงเงินเข้าประเทศ โดยปกติ เงินจะไหลจากผู้ให้ผลตอบแทนต่ำไปยังผู้ให้ผลตอบแทนสูง ผลตอบแทนสูงอยู่ที่ไหน? เงินระยะสั้นจะไหลไปที่นั่น ส่งผลให้สกุลเงินที่มีดอกเบี้ยสูงแข็งค่าขึ้น หากเงินยังคงไหลเข้า สกุลเงินจะแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมาก

สำหรับประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัวที่ 1.50% มาเกือบสามปีแล้ว และสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในหลายประเทศ เงินจึงไหลเข้าประเทศเพื่อซื้อพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย

ผลกระทบของความต้องการซื้อขายต่ออัตราแลกเปลี่ยน

นอกจากเงินระยะสั้นจะไหลเข้ามาเพื่อผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง ประเทศไทยก็มีเงินไหลเข้าจากการค้าขายเช่นกัน การส่งออกสินค้าและจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศ

การไหลเข้าประเทศส่งผลต่อค่าเงินบาทอย่างไร? คำตอบคือการทำธุรกรรมในประเทศไทยต้องใช้เงินบาท เงินไหลเข้าต่างประเทศต้องแลกเป็นเงินบาท เมื่อมีความจำเป็นต้องซื้อ (ซึ่งหมายถึงเงินบาท) จากผู้ส่งออกหรือนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่าเงินบาทเพิ่มขึ้นหรือแข็งค่าขึ้น

ปริมาณเงินไหลเข้าประเทศวัดจากยอดเงินในบัญชีเดินสะพัด หมายถึงผลรวมสุทธิของกระแสไหลเข้าจากดุลการค้า ดุลของบริการ รายได้ และการโอน โดยเงินที่ได้จากการส่งออกสินค้าเข้าบัญชีดุลการค้า รายได้จากการท่องเที่ยวจะโอนเข้าบัญชียอดบริการ

โดยเกณฑ์ที่กรมธนารักษ์สหรัฐ ใช้วัดว่าประเทศใดอาจมีการบิดเบือนค่าเงินในรายงานล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ประกอบด้วยเกณฑ์สำคัญสามประการ:

(1) การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเกินร้อยละ 2 ของ GDP ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ลดเกณฑ์การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดให้เข้มงวดขึ้นจากเกณฑ์เดิมที่ร้อยละ 3 ของ GDP

(2) การเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกามากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา

(3) การสะสมของทุนสำรองระหว่างประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่า 2% ของ GDP

กรมธนารักษ์สหรัฐ เกณฑ์ดังกล่าวจะนำไปใช้กับคู่ค้าที่มีมูลค่าการส่งออกและนำเข้ารวมกับสหรัฐอเมริกามากกว่า 4 หมื่นล้านเหรียญต่อปี แทนที่จะใช้เพียงคู่ค้ารายใหญ่ 12 ราย ครอบคลุม 21 ประเทศทั้งหมด สู่ประเทศไทยด้วย

แม้ว่าจะยังไม่มีประเทศใดที่ตรงตามเกณฑ์ทั้งสามข้อข้างต้น แต่ก็มีบางประเทศที่อยู่ภายใต้เกณฑ์บางอย่างเท่านั้นหรือมีแนวโน้มที่จะบิดเบือนค่าเงิน กระทรวงการคลังสหรัฐจะอยู่ในรายชื่อประเทศที่ต้องติดตามหรือติดตามรายการ

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ธนาคารกลางที่เข้าสู่ตลาดฟอเร็กซ์อาจมีจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เช่น การทำให้แน่ใจว่าสกุลเงินจะไม่ผันผวนเกินกว่าที่เศรษฐกิจสามารถจ่ายได้ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ เป็นต้น

ใส่ความเห็น