งัดถั่งงัด

งัดถั่งงัด [งัด-ถั่ง-งัด] แปลว่า

งัดแล้วก็แทง แทงเข้าไปแล้วก็งัด (ถั่ง หมายถึง การกระทุ้ง การกระแทก แหย่เข้าไป)

 

งัดถั่งงัด ภาษาอังกฤษ :

To gush then pry.

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “งัดถั่งงัด”

 

เวลาไปหาหน่อไม้ เมื่อหน่อไม้อยู่ใต้ดิน เราต้องใช้เสียม ถั่งเข้าไป แล้วก็งัด

งัดถั่งงัด ถั่งงัด ถั่งงัด เป็นต้น