งูสวัด

งูสวัด

โรคงูสวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า ไวรัสวาริเซลลา เป็นเชื้อตัวเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคสุกใส.  งูสวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ก่อให้เกิดอาการผื่นที่มีลักษณะเป็นตุ่มน้ำพองใส ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดแสบปวดร้อน ปวดตามตัว

งูสวัด (Shingles). คือโรคติดเชื้อไวรัส มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคอีสุกอีใส (Chickenpox)   งูสวัด เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ที่เรียกว่า Varicella Zoster Virus ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสตัวเดียวกับที่ทำให้เป็นโรคอีสุกอีใส

งูสวัด คือ โรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดอีสุกอีใส พบมากในผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ มักเกิดบริเวณผิวหนังตามร่างกาย  รู้ทันโรคงูสวัด โรคร้ายที่ซ้อนตัวอยู่ในปมประสาท อันตรายถึง “ตาบอด เสียชีวิตได้” จริงหรือ?ใครที่เคยเป็น “โรคสุกใส” หรือ “อีสุกอีใส” มาก่อนล้วนมีความเสี่ยงเป็น

โรคงูสวัด. “โรคงูสวัด” เป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้นตามอายุ และอาการปวด และภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงวัยก็มักจะรุนแรงและมีอาการยาวนานกว่าผู้มีอายุน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม  โรคงูสวัด เป็นโรคผื่นผิวหนังที่มีความเจ็บปวดร่วมด้วย มีอาการปวดตามแนวของผื่น อาการปวดมักพบบ่อย และรุนแรงในผู้สูงอายุ. สาเหตุ. เกิดจากเชื้อไวรัส Varicella–zoster

งูสวัด เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับโรคอีสุกอีใส สามารถพบได้ในทุกช่วงอายุ แต่ยิ่งอายุมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคงูสวัดรวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากโรคงูสวัดได้มากขึ้น.  งูสวัดเป็นโรคผิวหนังที่ติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า varicella zoster virus เมื่อเข้าสู่ร่างกายผู้ที่ไม่เคยได้รับเชื้อมาก่อนก็จะทำให้เป็นโรคอีสุกอีใส

งูสวัด เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส varicella-zoster โดยผู้ป่วยจะมีผื่นลักษณะเป็นตุ่มน้ำ มีอาการปวดแสบปวดร้อน หรือเจ็บเหมือนของแหลมทิ่มเป็นบริเวณเฉพาะที่  โรคงูสวัด เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคอีสุกอีใส หลังจากที่ผู้ป่วยหายจากโรคอีสุกอีใส เชื้อไวรัสจะยังฝังตัวอยู่บริเวณปมประสาท

การปฏิบัติตัวเมื่อพบว่าเป็นงูสวัด. รักษาแผลให้สะอาด ในระยะเป็นตุ่มน้ำใสที่มีอาการปวดแสบปวดร้อนให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเกลืออุ่นๆหรือยาฆ่าเชื้อที่ไม่  โรคงูสวัด เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า วาริเซลลาซอสเตอร์ (Varicella Zoster Virus: VZV) ซึ่งเป็นเชื้อชนิดเดียวกันกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส

โรคงูสวัด เกิดจากการติดเชื้อไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์ หรือวีแซดวี (Varicella-Zoster virus) เป็นการติดเชื้อ “ซ้ำ” ในผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อน  โรคงูสวัด (อังกฤษ: shingles, herpes zoster) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยจะมีผื่นเป็นตุ่มน้ำและมีอาการเจ็บแสบเป็นบริเวณเฉพาะที่

โรคงูสวัด ( Herpes Zoster ) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสสาริเซลลา ( varicella virus ) เป็นเชื้อตัวเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส  โรคงูสวัดเป็นโรคของผิวหนังที่ผลิตโดยเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส. เกิดขึ้นเฉพาะในผู้ที่ติดเชื้อไวรัสอีสุกอีใสในอดีตและเป็นผลมาจากการเปิดใช้งาน

งูสวัด Herpes zoster. สาเหตุ. เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อไวรัส varicellar zoster. โดยเชื้อนี้จะก่อให้เกิดโรค 2 โรค คือ อีสุกอีใสและงูสวัด. โดยปกติหลังจากเราเป็นโรคอีสุกอีใสแล้ว  โรคงูสวัดเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส (Varicella Zoster Virus – VZV) ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดตุ่มพอง เป็นแนวยาว ที่ผิวหนัง ปวดแสบร้อนมาก บริเวณที่ขึ้นกันบ่อย

โรคงูสวัดหรืองูสวัดเป็นการติดเชื้อไวรัสงูสวัดที่เรียกว่า herpes zoster ที่ผิวหนัง โรคงูสวัดเกิดจากคนที่เป็นไข้สุกใส ร่างกายกำจัดเชื้อไม่หมด เชื้องูสวัดไปหลบที่ปลายประสาท  โรคงูสวัดเกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์ (varicella-zoster virus). • เป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับโรคอีสุกอีใส. • ที่ซ่อนอยู่ปมประสาทรับความรู้สึกในร่างกาย

ใส่ความเห็น