ดอกทานตะวัน

ดอกทานตะวัน ทานตะวันเป็นดอกไม้สีเหลือง ดอกใหญ่กว่าดอกรักเร่เป็นที่สะดุดตามากบางทีดอกจะใหญ่กว่าลำต้นเสียด้วยซ้ำ แทบจะไม่สมดุลย์กันเลย นิยมปลูกเป็นแปลง เป็นไม้ที่ปลูกง่ายและโตเร็วในประเทศจีนถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีอายุยืน และ ทางสากล ดอกทานตะวันจะเป็นสัญลักษณ์ของความทระนง และความมีชีวิตชีวา

ทานตะวัน เป็นดอกไม้สีเหลือง ดอกใหญ่กว่าดอกรักเร่เป็นที่สะดุดตามากบางทีดอกนั้นจะใหญ่กว่าลำต้นเสียด้วยซ้ำ แทบจะไม่สมดุลย์กันเลย นิยมปลูกเป็นแปลง

ดอกทานตะวัน มีที่มาจากตำนานกรีกโบราณ เป็นเรื่องของเทพธิดาองค์หนึ่งชื่อว่า ไคลที ความงามของเธอคนนี้เป็นที่หมายปอง

ทานตะวัน ตัดดอกที่ปรับปรุงพันธุ์มาใหม่เพื่อให้ออกดอกเร็ว ก้านดอกยาว แข็งแรง คอดอกตั้งตรง … ถาดเพาะ หรือ ตะกร้าเพาะ; วัสดุเพาะ; เมล็ดพันธุ์ดอกไม้

ดอกทานตะเวน ความหมาย คือ ดอกทานตะวันนั้นเองดอกทานตะวันเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมั่น ความมั่นคง รักเดียว ใจเดียว และมีนัยถึงศิลปะที่ง

ทุ่งทานตะวัน เขาโด่นั้นเป็นทุ่งทานตะวันที่น่าเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีค่ะ เพราะนอกจากจะได้ถ่ายรูปกับดอกทานตะวันสีเหลืองสดบานเต็มท้องทุ่ง

น้ำมันดอกทานตะวัน  ที่ผลิตจากเมล็ดดอกทานตะวัน ซึ่งปลูกภายในประเทศ และผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน ก่อนนำมาผ่านการกลั่นด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัย

ทานตะวัน เป็นพืชล้มลุกที่ปลูกกันม ากในเขตอบอุ่น การที่มีชื่อเรียกว่า “ทานตะวัน” เพราะลักษณะการหัน ของช่อดอกและใบจะหันไปทางทิศของดวงอาทิตย์

ดอกทานตะวัน เกิดจากการเพาะปลูก ตัวดอกทานตะวันไม่สามารถใช้เป็นอาหารได้ แต่เมล็ดทานตะวันสามารถนำมาทำเป็นน้ำมันดอกทานตะวันหรือใช้ทำอาหารได้ เมนูที่ใช้ดอกทานตะวัน

ดอกทานตะวัน นอกจากนี้ยังนิยมปลูกทานตะวันไว้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ ตามอาคารสถานที่ต่างๆ หรือปลูกติดกันอย่างหนาแน่นให้เป็นทุ่งดอกทานตะวันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

น้ำดอกทานตะวัน หมายถึง เครื่องดื่มที่ได้จากการนำดอกทานตะวันที่สดหรือแห้งและอยู่ในสภาพดีมาล้างให้สะอาด แล้วตัดแต่งหรือหั่นเป็นชิ้น นำมาต้มกับน้ำกรอง

ใส่ความเห็น