ดอกมะลิ

ดอกมะลิ

ดอกมะลิ มะลิ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Jasminum; อังกฤษ: Jasmine; อินโดนีเซีย: Melati) เป็นพรรณไม้ยืนต้น พบได้ในแถบเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลาง บางชนิดมีลำต้นแบบเถาเลื้อย ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-3 เมตร ผิวเปลือกลำต้นสีขาวมีสะเก็ดรอยแตกเล็กน้อย ลำต้นเล็กกลมแตกกิ่งก้านสาขาไปรอบ ๆ ลำต้น ใบเป็นใบเดี่ยว แตกใบเรียงกันเป็นคู่ ๆ ตามก้านและกิ่งลักษณะของใบมนป้อม โคนใบสอบเรียว ปลายใบแหลม

ขอบใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้ม ใบกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร และยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อ ออกตามส่วนยอดหรือง่ามใบ ดอกมีขนาดเล็กสีขาว และมีกลิ่นหอม ดอกมีกลีบดอกประมาณ 6-8 กลีบ เรียงกันเป็นวงกลมหรือซ้อนกันเป็นชั้นแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ขนาดดอกบานเต็มที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 เซนติเมตร ผลเป็นรูปกลมรีเล็กเมื่อสุกจะมีสีดำภายในมีเมล็ดอยู่ 1 เมล็ด นอกจากนี้ลักษณะของลำต้นและดอกแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์
พันธุ์มะลิ

เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีกลิ่นหอมเย็นใจให้ความรู้สึกสุขสงบ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Jasmine ส่วนชื่อทางภาษานักพฤกษศาสตร์ที่ใช้เรียกขานกัน คือ Jasminum sambac (L.) Ait. เป็นพืชในวงศ์ Oleaceae ส่วนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นภาคใด ที่ไหนก็เรียกว่า

ดอกไม้ไทยแท้เป็นหนึ่งตัวอย่างง่าย ๆ ของไม้ดอกไม้ประดับที่แทบทุกบ้านต้องปลูกไว้อย่างน้อย 1 ต้น คุณคงนึกไม่ถึงสินะว่า  นี้มีอะไรดี ๆ มากกว่าที่เห็น ๆ กัน อย่างนั้นก็ต้องแนะนำให้รู้จักกันหน่อยแล้ว

ออกดอกเป็นช่อ ออกตามส่วนยอดหรือตามง่ามใบดอกเล็กสีขาวมีกลีบดอกประมาณ 6-8 กลีบ เรียงกันเป็นวงกลมหรือซ้อนกันเป็นชั้นแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ขนาดดอกบานเต็มที่ประมาณ 2-3 เซนติเมตรผลเป็นรูปกลมรีเล็กเมื่อสุกจะมีสีดำภายในมีเมล็ดอยู่1เมล็ดนอกจากนี้ลักษณะของลำต้นและดอกแตกต่างกันไปตามชนิดพันธ์

พืชพรรณไม้ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าในทางสมุนไพรยังมีมากมายหลายชนิดที่มนุษย์เรากำลังศึกษาและวิจัย ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่พืชผักเท่านั้นยังรวมไปถึงผลไม้ซึ่งบางชนิดให้คุณค่าทางสารอาหารสูงกว่าพืชผักที่เราทานอยู่ทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังมีไม้ดอกไม้ประดับอีกมากที่แฝงไว้ด้วยคุณประโยชน์ทางยา ในการช่วยบำบัดและรักษาอาการเจ็บป่วยได้อย่างดีเยี่ยมโดยที่เราคาดไม่ถึง

มะลิมีอรรถประโยชน์อย่างมากมาย นอกจากจะใช้เป็นยาสมุนไพร

และใช้สำหรับปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้ว ยังนิยมนำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันเป็น “มาลัย” สื่อถึงคำมั่นสัญญารักที่มีให้กันและกัน ในงานมงคลสมรสเราจึงได้เห็นการคล้องมาลัยแก่บ่าวสาว ที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการร้อยพวงมาลัย และส่งไปจำหน่ายในกรุงมะนิลานั้น ส่วนใหญ่เป็นที่ปลูกที่เมือง San Pedro ในจังหวัด Laguna คนแก่ชาวพื้นเมืองยังจำได้ว่า Tandang Seto เป็นบุคคลคนแรกที่ได้ริเริ่มการเก็บขณะที่เป็นดอกตูมเพื่อนำมาร้อยเรียงเป็นพวงมาลัยในรูปแบบต่าง ๆ

ดอกมะลินอกจากเป็นดอกไม้บูชาแล้ว ในหลายสายพันธุ์ที่มีนั้นพันธุ์ที่รู้จักกันอย่าง “มะลิลา” ยังเป็นดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์อีกด้วย มะลินับเป็นดอกไม้เศรษฐกิจเพราะเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับชาวฟิลิปปินส์ ปัจจุบันประเทศฟิลิปปินส์ยังเป็นประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญประเทศหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงความนิยมใช้ประโยชน์จากดอกอย่างกว้างขวาง ปริมาณความต้องการทั้งภายในประเทศฟิลิปปินส์เอง และเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศนับวันจะยิ่งมีปริมาณที่มากขึ้น ทั้ง ๆ ที่มะลิเป็นพืชที่สามารถปลูกได้โดยทั่วไปในประเทศภูมิภาคอากาศแบบเขตร้อนชื้น แม้ในช่วงฤดูที่ให้ผลผลิตน้อยหรือช่วงฤดูมรสุม ส่งผลให้มีราคาสูงขึ้นหากความนิยมกลับไม่ได้ลดน้อยลงเลย

โดยปกติแล้วมะลิจะชอบดินร่วนซุย รับแสงแดดครึ่งวันถึงตลอดทั้งวัน ต้องการน้ำและความชุ่มชื้นปานกลาง ผู้ปลูกควรหมั่นพรวนดิน รดน้ำ และใส่ปุ๋ย แต่ต้องคอยระมัดระวังเพลี้ย ตลอดจนแมลงศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญที่สุดหากผู้ปลูกต้องการให้ดอกดก ควรรดต้นมะลิด้วยน้ำซาวขาวเป็นประจำทุกวัน รวมถึงจะต้องตัดใบออกบ้างและต้องหมั่นตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอ มะลิจะออกดอกสวยตลอดทั้งปี แต่มักออกดกมากเป็นพิเศษในช่วงฤดูร้อนถึงช่วงต้นฤดูฝน เพราะมะลิจะชอบอากาศร้อนชื้น สามารถขยายพันธุ์ด้วยการตอน ปักชำ และแยกกอ

มะลิลา เป็นไม้รอเลื้อย กิ่งอ่อนและกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนมีขน ใบเป็นใบเดียวออกเป็นคู่ตรงกันข้ามกัน ใบเป็นรูปไข่ขอบเรียบ ดอกออกเป็นช่อ มี 3 ดอก ดอกกลางบานก่อน กลีบดอกชั้นเดียว ปลายกลีบมน ดอกสีขาว มะลิชนิดนี้ จะใช้ในการเด็ดดอกขาย

โคนกลีบดอกติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นกลีบจำนวนมาก ขอบกลีบเป็นคลื่น เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 3- 4 เซนติเมตร ดอกบานอยู่ได้หลายวัน มีกลิ่นหอมตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ออกดอกตลอดปี

ออกที่ปลายกิ่ง โคนกลีบดอกติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นกลีบจำนวนมาก ขอบกลีบเป็นคลื่น เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 3- 4 เซนติเมตร ดอกบานอยู่ได้หลายวัน มีกลิ่นหอมตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ออกดอกตลอดปี

มะลิทะเล เป็นไม้รอเลื้อย ดอกเป็นกระจุก ๆ หนึ่ง มี 5-6 ดอก กลิ่นหอมฉุน ดอกทานตะวัน

อันที่จริงแล้ว นอกจากจะมีความสำคัญในวันแม่และเป็นดอกไม้กลิ่นหอมสดชื่นแล้ว กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยืนยันว่า ยังเต็มไปด้วยสรรพคุณมากมาย ทั้งใช้บำรุงหัวใจ แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ ช่วยให้ผ่อนคลายจิตใจ และมีประวัติในการใช้เป็นส่วนผสมของตำรับยาไทยหลายตำรับด้วยกัน

ดอกมะลิ ถือว่าเป็นไม้มงคลที่มีมาตั้งแต่โบราณ

ว่ากันว่าดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้ประจำองค์พระนารายณ์ นอกจากนั้นผู้คนส่วนใหญ่ยังนิยมนำเอามาใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาพระ ด้วยกลิ่นหอมเย็นและสีขาวบริสุทธิ์ของ เชื่อกันว่าบ้านใดที่ปลูกต้นมะลิเอาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน จะช่วยเสริมให้คนในบ้านได้รับความปราถนาดี เป็นที่รัก และเป็นที่คิดถึงของคนทั่วไป อีกทั้งยังทำให้คนในบ้านมีจิตใจที่บริสุทธิ์ รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า  นั้นเป็นดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติด้วย

ดอกมะลิ เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง มีความหมายว่า เป็นดอกไม้ที่ได้รับความปราถนาดี เป็นที่รักและคิดถึงของคนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นสื่อแทนของความกตัญญูอีกด้วย ยิ่งใกล้ถึงวันแม่แบบนี้  ก็จะกลายเป็นตัวแทนส่งมอบความรักจากลูกสู่แม่ ซึ่งคนส่วนใหญ่นิยมนำหรือพวงมาลัยที่ทำจากไปกราบขอพรจากแม่ในวันนี้ ฉะนั้นแล้ว เราจึงควรจะมาเรียนรู้ความหมายและความสำคัญของให้กันให้มากขึ้นดีกว่า ว่าดอกไม้ชนิดนี้มีความสำคัญอย่างไร และมีที่มาจากไหน

ลักษณะทั่วไป. ุ์มะลิเป็นพรรณไม้ยืนต้น และเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลางบางชนิดก็มีลำต้นแบบเถาเลื้อย ลำต้นมีความสูงประมาณ1-3 เมตร  เป็นทั้งพืชเศรษฐกิจและไม้ดอกที่นิยมปลูกกันในเมืองไทยมาช้านาน ด้วยเพราะปลูกง่าย และยังเป็นไม้มงคลที่ช่วยเสริมดวงเสริมโชคชะตา เชื่อกันว่า บ้านที่ปลูกต้นมะลิจะมีความ อันที่จริงแล้ว นอกจากจะมีความสำคัญในวันแม่และเป็นดอกไม้กลิ่นหอมสดชื่นแล้ว กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยืนยันว่ายังเต็มไป

ดอกมะลิ เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง มีความหมายว่า เป็นดอกไม้ที่ได้รับความปราถนาดี เป็นที่รักและคิดถึงของคนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นสื่อแทนของความกตัญญูอีกด้วย มะลิ เป็นไม้พุ่มหรือไม้เถาในวงศ์มะลิ มีประมาณ 200 ชนิด มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนในแถบทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริกา ลักษณะดอกและกลิ่นมีความแตกต่างกันไปตาม

ดอกมะลิ เป็นดอกไม้ที่ใช้แทนความปราถนาดี

เป็นที่รักคิดถึงของคนทั่วไป อีกทั้งเป็นสื่อแทนความกตัญญู…บ้านและสวนขอพาไปชมความงามของ นั้นมีหลากสายพันธุ์ แต่ที่รู้จักกันในนาม “มะลิซ้อน” นั้น ถือเป็นดอกไม้ที่สื่อกับความหมายในวันแม่ได้ด้วยลักษณะต่างๆ ด้วยลักษณะสีขาวของดอก แสดงถึง “รัก

ดอกมะลิ  เป็นตัวแทนของวันแม่ เป็นดอกที่สวย เรียบง่าย กลิ่นหอมเย็น ขึ้นชื่อว่า มะลิ ยังมีมะลิอีกหลายประเภท หากเป็นชนิดไม้เนื้อแข็ง เลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น ๆ

มะลิเป็นไม้ดอกสีขาวที่มีกลิ่นหอม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น เก็บดอกมาร้อยเป็นพวงมาลัย. ทำเป็นดอกไม้แห้ง หรือนำมาสกัดทำน้ำมันหอมระเหย มะลิลา เป็นไม้รอเลื้อย กิ่งอ่อนและกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนมีขน ใบเป็นใบเดียวออกเป็นคู่ตรงกันข้ามกัน ใบเป็นรูปไข่ขอบเรียบ ดอกออกเป็นช่อ มี 3 ดอก ดอกกลางบานก่อน กลีบดอกชั้นเดียว

มะลิเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่ง ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่รู้จักมานานและนิยมกันอย่างแพร่หลาย สีขาวบริสุทธ์และมีกลิ่นหอมที่แตกต่างไปจากดอกไม้ชนิดอื่น  ดอกไม้นานาชนิด ราคาย่อมเยาว์เรามีบริการ ส่งถึงที่ ให้ลูกค้าที่ต้องการ นำไปแก้บน ต่างๆ ดอกทานตะวัน

ใส่ความเห็น