ดอลลาร์สหรัฐ จัดเป็นค่าสกุลเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ USD

Spread the love

ดอลลาร์สหรัฐ

โดยที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นยังเป็นประเทศหนึ่งเดียวที่มีการใช้ค่าของหน่วยเงินสกุล ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นค่าสกุลเงินในประจำชาติของประเทศ USD และยังมีประเทศอื่นๆอีกที่มีการใช่ค่าเงินดอลลาร์เช่นกัน แต่อาจจะใช้เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น ค่าเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์ ค่าเงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกง ค่าเงินสกุลดอลลาร์ไต้หวัน นอกจากนี้
ดอลลาร์สหรัฐ ยังจัดเป็นกลุ่มของค่าสกุลเงินหลักในพื้นที่หลากหลายประเทศทั่วโลกและในบางประเทศถึงแม้ว่าข่าวค่าดอลลาร์สหรัฐนั้นนับว่าไม่ใช่สกุลเงินหลัก แต่ก็ยังมีการยอมรับในการใช้จ่ายสินค้าโดยทั่วไป

ระบบการซื้อขายอัตรา แลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ

ผักกาดหอม  ผักกาดหอม

 

ใส่ความเห็น