ประกันชั้น3 คุ้มครองอะไรบ้าง pantip 泰國進入國家緊急狀態!曼谷宵禁令將頒布?直擊最新狀況!◐ 哲哲 เจ๋อเจ๋อ

ประกันชั้น3 คุ้มครองอะไรบ้าง pantip


泰國進入緊急狀態!曼谷最新狀況到底如何?哲哲在本集的泰國冷知識裡,總結泰國曼谷從一開始到現在,究竟發生了什麼好笑及令人憂慮的事。

▌楊俊業博士《探索泰國─泰國文化面面觀》書籍購買連結

https://www.facebook.com/commerce/products/3234743803219309/

▌追蹤哲哲

Instagram:Instagram.com/jerstylesCH
Facebook:Facebook.com/JerStylesCH
TikTok:Tiktok.com/@jerstylesch

#哲哲 #泰國 #曼谷 #泰國冷知識

source