ประกันชั้น3 คุ้มครองอะไรบ้าง pantip ทวาราวดีหายไปไหน(คลิปเต็ม)

ประกันชั้น3 คุ้มครองอะไรบ้าง pantip


คุ้มค่ากับการรอคอย คลิปจัดเต็ม คลิปนี้จะยาวหน่อย 38 นาทีแต่ถ้าดูจนจบคุณจะเข้าใจข้อมูลทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่ค้นพบเป็นข้อมูลใหม่ ที่จะไขข้อสงสัยว่าทำไมทวารวดี จึงหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของสยามประเทศ และไขข้อข้องใจคำอ่านทวาราวดี หรืออ่านว่า ทวารวดี กันแน่ ถ้าฟังจากการออกเสียงแล้ว คำว่า ” ทวาราวดี ” ออกเสียงได้เพราะกว่า
แต่ถ้าดูตามรูปศัพท์ ก็ต้องเป็นคำว่า ” ทวารวดี ” เพราะคำนี้ประกอบด้วยคำว่า ทวาร+วดี
คำว่า ” ทวาร ” แปลว่า ประตู ส่วน “วดี ” ในความหมายหนึ่ง ก็แปลว่า รั้ว หรือ ประตู
แต่ถ้าวดีในความหมายนี้รวมเข้ากับทวาร ก็แปลได้ความไม่ชัดเจน จะว่าประตูสองประตู
หรือรั้วในประตู หรือประตูในรั้ว แต่ถ้าไปดูวดีในอีกความหมายหนึ่งที่เป็นคำประเภท
” ปัจจัย ” (Suffix) ในไวยากรณ์ภาษาบาลี ที่เมื่อวดีท้ายคำใด จะต้องแปลว่า ” มี ” เสมอ
ร่วมกันถกเถียงหาข้อยุติ กับคำว่า “ทวาราวดี” ว่าคืออะไรกันแน่? คลิปนี้มีคำตอบให้คุณ…
ซื้อประกันประกันไวรัสโคโรน่า COVID-19 ได้ตามลิงค์นี้ https://share.724.co.th/insure/a/AbqwHUXK/AM00178610
ซื้อประกันรถยนต์แบบ online ได้ตามลิงค์นี้ https://share.724.co.th/insure/a/motor/AM00178610

source