ผู้บ่าว

ผู้บ่าว แปลว่า

ผู้บ่าว [ผู้-บ่าว] แปลว่า

หนุ่ม, เด็กหนุ่ม, ชายหนุ่มวัยรุ่น

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

ผู้บ่าว ยังแปลได้ว่า แฟนหนุ่ม เช่น ผู้สาวๆ เจ้ามีผู้บ่าวหละไป่ แปลว่า น้องสาวๆ มีแฟนหรือยัง
อิหล่ามีผู้บ่าวหละไป่ ถ้ายังบ่มี อ้ายจีบได้บ่อ แปลว่า น้องสาว มีแฟนหรือยัง ถ้ายังไม่มี พี่ขอจีบได้ไหม