มะเร็งเม็ดเลือดขาว

มะเร็งเม็ดเลือดขาว

มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือลูคีเมีย (Leukemia) เป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นในไขกระดูก เกิดจากมีเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวอ่อนเติบโตมากผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ. มะเร็งที่ร้ายกาจที่สุดและรักษายากที่สุด คือ มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือ ลูคีเมีย (Leukemia) ชนิดเฉียบพลัน (Acute Leukemia) เกิดจากการผิดปกติการเซลล์เม็ดเลือดขาวระยะตัวอ่อนในไขกระดูกที่เพิ่มจำนวนขึ้นมาอย่างเฉียบพลัน

ชนิดเฉียบพลัน พบบ่อยที่สุดในเด็ก เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในไขกระดูก; ลูคีเมียในเด็ก พบได้ 25 – 30

มะเร็งเม็ดเลือดขาว เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (Hematopoietic Stem Cell) ในไขกระดูก โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามการดำเนินโรค

มะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลิวคีเมีย (leukemia) เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (hematopoietic stem cell) ในไขกระดูก ทำให้มีการเพิ่มจำนวนของเม็ดเลือดขาวใน

สาเหตุที่สำคัญที่ก่อให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั้นมีสาเหตุอะไร

ในปัจจุบันสาเหตุที่แท้จริงเรายังไม่ทราบ แต่มีปัจจัยส่งเสริมบางอย่าง เช่น โรคทางพันธุ์กรรมบางโรค เช่น ดาวซินโดรม Down’s syndrome การแพร่รังสีเพราะเราเจอคนไข้มากขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มีระเบิดปรมาณู นอกจากนั้นยังมีสารเบนซินพวกนี้ก็จะมีกลุ่มปัจจัยเสริมทำให้พบได้ง่ายขึ้น และมีการติดเชื้อบางอย่างด้วย เช่น เชื้อไวรัสบางอย่าง   เป็น โรคมะเร็งชนิดหนึ่งของระบบเลือดที่เกิด จากากรที่เซลล์เม็ดเลือดขาวใน ไขกระดูกเติบโตผิดปกติ หรือมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาทำให้มีการสร้างเม็ดเลือดขาวออกมามากในกระแสเลือด

ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าของยาเคมีบำบัด และการปลูกถ่ายไขกระดูกมีความก้าวหน้า เพราะฉะนั้นจัดได้ว่ามีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ อัดราการรักษาให้หายขาดค่อนข้างสูง คงขึ้นอยู่กับการมาพบแพทย์รักษาอย่างรวดเร็วและมาพบตั้งแต่เริ่มต้น มีบางกลุ่มที่ไม่ทราบและปล่อยปละละเลยให้อาการเป็นมากขึ้น
อันตรายจากโรคมีมากน้อยแค่ไหนหรือจะทำให้ผู้ป่วยถึงตายได้ ถ้าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างเฉียบพลันแล้วไม่ได้รักษาโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน 3-4 เดือน ในการเสียชีวิตนั้นมีการติดเชื้อง่าย และการติดเชื้อนั้นมีการลุกลามไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อีกกรณีหนึ่งก็คือมีเลือดออก เช่น มีเลือดออกจากสมองอาจทำให้ผู้ป่วยถึงแก่กรรมได้ย่างรวดเร็ว

มะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลิวคีเมีย (leukemia) คือความผิดปกติที่เกิดจากเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (hematopoietic stem cell) ในไขกระดูก ส่งผลให้มีการเพิ่มจำนวนของเม็ดเลือดขาวจะเกิดขึ้นเร็วเป็นวันเป็นสัปดาห์ โดยเกิดขึ้นใน “ไขกระดูก” เซลล์ลูคีเมียจะขัดขวางการสร้างเม็ดเลือดในไขกระดูก

ทำให้การสร้างเม็ดเลือดต่าง ๆ ในไขกระดูกลดลง ทำให้มีอาการเหนื่อยง่าย ติดเชื้อ มีไข้ มีเลือดออกผิดปกติ เช่น เลือดออกตามไรฟัน เลือดกำเดาไหล เป็นต้น

โรคนี้ไม่ได้เป็นกันง่าย ๆ ผมเป็นผมก็ถือว่ามันเป็นประสบการณ์ของชีวิต วันนี้เราแข็งแรง พรุ่งนี้เราอาจจะเป็นก็ได้ เลิกมีความเชื่อผิด ๆ ว่า ทานโปรตีนเข้าไปจะเป็นอาหารของมะเร็ง เพราะไม่จริง เนื่องจากร่างกายมีอวัยวะต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตับ ไต ถ้าขาดโปรตีนไปการฟื้นตัวจะยาก ฉะนั้นอย่างดโปรตีนเด็ดขาด

มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือลูคีเมีย (Leukemia)

เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็ก และนี่คือวิธีการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ถูกต้อง สำหรับเทคโนโลยีการรักษาด้วย “การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์” มีความก้าวหน้าไปมาก จากเดิมที่ต้องใช้ไขกระดูกของพี่น้องที่มี “เอ็ชแอลเอ” (HLA) เข้ากันได้เท่านั้น ปัจจุบันสามารถใช้ของพี่น้องที่มี “เอ็ชแอลเอ” เหมือนกันครึ่งหนึ่ง หรือพ่อแม่ให้ลูก และลูกให้พ่อแม่ ซึ่งสามารถทำได้และมีโอกาสหายขาดเช่นเดียวกันจึงประสบความสำเร็จเช่นกัน

นอกจากนี้คนที่ไม่มีพี่น้องสามารถหาผู้ให้จากสภากาชาดไทย ซึ่งมีการลงทะเบียนของผู้ที่ประสงค์จะบริจาคสเต็มเซลล์ อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกว่า นี้เป็นมะเร็งชนิดรุนแรง รักษาให้หายยาก ต้องทุ่มเทวิธีการรักษาอย่างเต็มที่ ผู้ป่วยต้องมีแรงบันดาลใจและกำลังใจที่ดี เพราะถ้าเมื่อใดที่เม็ดเลือดต่ำ หากดูแลตัวเองไม่ดีโอกาสติดเชื้อจะง่ายสำหรับวิธีการรักษา คือ การให้ยาเคมีบำบัดและการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ซึ่งการรักษามะเร็งแต่ละชนิดของคนไข้แตกต่างกันออกไป เริ่มต้นต้องรักษาด้วยยาเคมีบำบัดจนโรคสงบ คือ ไม่พบเซลล์มะเร็งในเม็ดเลือดและในไขกระดูกพบเซลล์มะเร็งน้อยกว่า 5% รวมถึงการสร้างเม็ดเลือด ทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดปกติ

มะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดเฉียบพลัน

เป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในไขกระดูก ทำให้มีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเซลล์ตัวอ่อน การตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มแรกจะทำให้มีการตอบสนองต่อการรักษาและมีโอกาสหายมากกว่าระยะลุกลามหรือระยะสุดท้าย โดยส่วนใหญ่มักพบว่ากว่าผู้ป่วยจะรู้ตัวว่าเป็นมะเร็ง อาการอยูในระยะลุกลามไปมากแล้ว คงจะดีไม่น้อยหากเราหมั่นสังเกตความผิดปกติในร่างกาย และตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัว โดยเฉพาะโรคมะเร็งยิ่งพบโรคได้ เร็วเพียงใด ชีวิตก็ปลอดภัยมากขึ้นเพียงนั้น

เป็นมะเร็งเม็ดเลือดชนิดหนึ่ง ระบบการหมุนเวียนเลือด ผู้ป่วยโรคนี้จะมีจำนวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นผิดปกติจนทำลายระบบการสร้างเม็ดเลือดปกติของไขกระดูกเป็นความผิดปกติที่เกิดจากไขกระดูก “เลือด” มีเม็ดเลือดอยู่ 3 ชนิด เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ลงลึกในรายละเอียด ชนิดเฉียบพลัน (Acute Leukemia) ที่เกิดการสร้างเซลล์เม็ดเลือดที่ไขกระดูกมีความผิดปกติ ทำให้มีการเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วของเซลล์ สำหรับผู้ที่เป็นโรคะมีอาการแสดง เช่น เลือดจาง ซีด หน้ามืด เวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย เลือดออกง่ายบริเวณผิวหนังและเหงือก เป็นจ้ำตามตัว ต่อมน้ำเหลืองโต อาจพบก้อนในท้องเนื่องจาก ตับ ม้ามโต ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกติ เป็นโรคติดเชื้อได้ง่าย และมีไข้ หากพบว่าตนเองหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโรค สำหรับการรักษาโรคโดยทั่วไปจะใช้การรักษา

ใส่ความเห็น