มันสําปะหลัง

มันสําปะหลัง

มันสําปะหลัง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Manihot esculenta (L.) Crantz) เป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง เป็นพืชอาหารที่สำคัญอันดับ 5 มันสำปะหลังเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกกันทั่วไปในภาษาอังกฤษว่า แคสซาวา (Cassava) หรือ ทาปิโอก้า (Tapioca) ประเทศแถบแอฟริกา เรียกชื่อ ภาษาฝรั่งเศส ว่า แมนิออค

มันสำปะหลัง เป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ๆ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มันสำปะหลังทั่วโลกมีทั้งหมดประมาณ 150 พันธุ์ แต่ละพันธุ์มีลักษณะแตกต่างกันไปโดยสามารถจำแนกตามลักษณะภายนอก ปริมาณของกรดไฮโดรไซยานิก ทับทิม

มันสำปะหลัง คือ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย เนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตอันดับ 2 ของโลก รองจากไนจีเรีย โดยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 9 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 30 มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ผลผลิตส่วนใหญ่นำไปแปรรูปเป็นมันเส้

มันสำปะหลัง ที่ปลูกในแหล่งปลูกทั่วโลกและในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ. 1. ชนิดหวาน (sweet type) เป็นมันสำปะหลังที่มีปริมาณสารไซยาไนด์ต่ำ ไม่มีรสขม พืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย. จากรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่าในปี 2545 มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังประมาณ 6.2 ล้านไร่ ได้ผลผลิตมากกว่า 16.7 ล้านตัน

มันสำปะหลัง เป็นพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกาใต้ ถูกนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา และได้พัฒนาขึ้นเป็นพืชไร่ ผลการประเมินโรคใบด่างมันสำปะหลังในเขตจังหวัดนครราชสีมา แหล่งปลูก อ.เสิงสางและสีคิ้วตามแสดงในภาพข้างล่างนี้ +++มันสำปะหลังพันธุ์รับประทานที่มีเชื้อพันธุ์ห้านาที แรงจูงใจสำคัญที่เกษตรกรนิยมปลูกพืชชนิดนี้กันอย่างแพร่หลายก็คือ มันสําปะหลัง ปลูกได้ตลอดทั้งปี ทนแล้งได้ดีกว่าพืชอื่น มันสำปะหลังเจริญเติบโตได้ในแหล่งดิน ทับทิม

ใส่ความเห็น