มาร์ชกองทัพปลดแอกประชาชนไทย – March of the PLA of Thailand (เนื้อเพลงไทยและแปลอังกฤษ) คอร์ด เนื้อเพลงติดต่อกลุ่มเฟกบุ๊กได้ที่: https://www.facebook.com/groups/825177078023310/

March of the (PLA; People’s Liberation Army) of Thailand

■-English-■
Communist Party of Thailand (CPT) is a Communist Party in Thailand, officially registered as a law but in practice is considered a political party. There is a clear political ideology since its founding, following the Marxism, Leninism and Maoism. In the past, there were still members of the Thai House of Representatives. Which is also a member of the CPT. In addition, there is an important day: “Broken Gun Day”, which is 7 August 1965, the day the Communist Party of Thailand uses weapons to attack the Thai government’s forces for the first time. The party’s forces have called themselves the “People’s Liberation Army of Thailand”.

■-ไทย-■
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติก็ถือเป็นพรรคการเมือง มีอุดมการณ์การเมืองชัดเจนตั้งแต่ก่อตั้ง ดำเนินแนวทางตาม ลัทธิมาร์กซ์ ลัทธิเลนิน และลัทธิเหมา นอกจากนั้น ในอดีตยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของ พคท. อีกด้วย นอกนี้มีวันสำคัญคือ: วันเสียงปืนแตก คือวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2508 ซึ่งเป็นวันที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้อาวุธโจมตีกองกำลังของรัฐบาลไทยเป็นครั้งแรก กองกำลังของพรรคได้เรียกตนเองว่า “กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย”

เพลงเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและไม่สะท้อนความเชื่อของผมหรือมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มเติมวาระทางการเมืองและสังคม

เนื้อเพลงไทย:

กองทัพปลดแอกประชาชนไทยเกรียงไกรเกริกฟ้า
พรรคปลุกมวชน ตื่นตัวมา จับอาวุธลุกฮือ ประสานมือแกร่งไกร
พรรคชี้นำ สงครามปลดแอกประชาชาติไทย
ก้าวตามพรรคไป ใจเชื่อมั่นกล้าหาญ
ถือปืน ยืนหยัดรุดหน้าไป
ขับไล่ จักรพรรดินิยม
โค่นล้มเผด็จการ กู้ชาติเพื่อประชา
เราเริ่มจากสองมือเปล่า แย่งเอาอาวุธ ปืนปฏิกิริยา
เด็ดเดี่ยวเอาอาวุธมัน ล้างมันแหลกราญ
ทำสงครามยาวนาน เสียสละกล้าหาญ ทะยานล้างโจรทมิฬ
ฟัง เสียงปืนก้องฟ้า ปืนปฏิวัติประกาศท้า พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน!
(2X)

source