รู้เรื่องเพลงง่ายๆ ด้วย Google – จำเนื้อเพลงไม่ได้ คอร์ด เนื้อเพลงค้นหาเนื้อเพลงง่ายๆ โดย พิมพ์คำว่า “เนื้อเพลง”ตามด้วยชื่อเพลง บนแอป Google
นอกจาก”เนื้อเพลง”แล้ว ยังสามารถหาข้อมูลอื่นๆเรื่องเพลงได้ด้วย เช่น พิมพ์เนื้อเพลงท่อนที่จำได้ เพื่อหาชื่อเพลง, หาลิสต์เพลงของศิลปินที่ชอบ โดยค้นหาจากชื่อศิลปินและกดแท็บ ”เพลง”, หรือ ค้นหาลิสต์เพลงแนวที่ชอบ เช่น “เพลงร็อค 2018”

source