ลิ้นมังกร ไม้ประดับ ไม้มงคล

ลิ้นมังกร คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นลิ้นมังกรไว้ประจำบ้าน จะช่วยป้องกันอันตรายจากภายนอกได้ เพราะบางคนเรียก ลิ้นมังกรอีกชื่อหนึ่งว่า หอกพระอินทร์ เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยว สีเขียวเข้มแกมเทา อวบน้ำ ดอกช่อ สีขาวมีกลิ่นหอม เป็นพืชท้องถิ่นในแอฟริกาตะวันตกตั้งแต่ไนจีเรียถึงคองโก ใช้เป็นไม้ประดับ

ลิ้นมังกร เป็นพืชในสกุล Sansevieria ชื่อในภาษาอังกฤษจะค่อนข้างน่ากลัวว่า ‘Snake Plant’ เนื่องจากใบเรียวยาวของมันที่มีลักษณะเหมือนงู เป็นพืชท้องถิ่นในทวีปแอฟริกาตะวันตก

เป็นหนึ่งในบรรดาพรรณไม้ที่ปลูกเลี้ยงในเมืองไทยมานานกว่า 30 ปี และยังเป็นไม้ประดับที่ปัจจุบันมีราคาสูงถึงต้นละหนึ่งแสนบาทเลยทีเดียวจัดเป็นไม้ใบประดับ และไม้มงคล ที่นิยมเพื่อการประดับใบ เนื่องจาก ใบมีลักษณะเรียวยาวคล้ายหอก มีทั้งใบสั้น และใบยาว ใบมีจุดด่างของหลายสีอาทิ

คนโบราณนิยมปลูกลิ้นมังกรไว้เป็นแนวรั้ว แต่ปัจจุบันนิยมปลูกประดับบริเวณบ้านและสวนแทน ซึ่งบ้างก็ปลูกลงกระถางเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการเคลื่อนย้าย*ต้นลิ้นมังกรเป็นไม้ประดับ

ลิ้นมังกรเดิมมีถิ่นกำเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียน สำหรับในประเทศไทยนั้นมีการปลูกลิ้นมังกร มาเป็นเวลานานแล้วโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้ฟอกอากาศที่องค์การนาซ่าได้นำมาทดลองวิจัย มีลักษณะพิเศษกว่าพันธุ์ไม้ชนิดอื่นคือ จะคายก๊าซออกซิเจนในเวลากลางคืน

ลิ้นมังกร, ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Sansevieria thyrsiflora Thunb. ในวงศ์ Dracaenaceae ดอกสีขาว กลางคืนมีกลิ่นหอม. ลิ้นมังกร, ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Antirrhinum

การขยายพันธุ์ลิ้นมังกร นอกจากสามารถขยายพันธุ์ได้โดยใช้เมล็ด ซึ่งมีขนาดเล็กและต้องใช้เวลาในการเพาะเมล็ดค่อนข้างนานโดยเฉลี่ยประมาณ

ลิ้นมังกร เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บ้านร่มรื่น พร้อมสร้างมุมผ่อนคลายพักสายตา และเพิ่มความสงบเสมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ด้วยต้นลิ้นมังกร ต้นไม้มงคลที่โบราณเชื่อว่า หากบ้านใดปลูกต้นลิ้นมังกร

ใส่ความเห็น