วาฬเกยตื้น (Korea Ver.) Cover by Kyutae Oppa // lyric เนื้อเพลง คอร์ด เนื้อเพลงOfficial Video : https://youtu.be/MUD4awurMho
รักซิม หลงซิม สนับสนุนให้ซิมทำคอนเทนท์ดีดีเสมอ #ชาวKrasy #วิดีโอนี้ทำขึ้นเพราะความชอบซิมเป็นการส่วนตัว อยากเก็บเพลงดีดีไว้ในช่อง

[Lyric]

โคแร ฮัน มารีกา แฮออมซอ
고래 한 마리가 해엄서

โอนึล ทา อาเวนจี อาพา โบยอ
오늘 라 왠지 아파 보여

ซารางอึล ชัดอาตอ นันนอน
사랑을 삳아더 난넌

ซางซอมัน อันโกซือ รอ จอ กาแน
상처만 안곳을 러 저 가내

คียอกแฮ
기역해

ซารางฮามยอน
사랑하면

อาพือเก ฮาจี มัลโก
아프게 하지 말고

คือลีโก คียอกแฮ
그리고 기역해

แว คาซึม อาพึนจี
왜 가슴 아픈지

นีกา ซีจักฮันกอยา
니가 시작한거야

(*)ซารางอีราน
사랑이란

คิล อีลอืน กอ
길 잃은 거

นูกูเอเก มูลออโด อีเฮ มดเเฮ
누구에게 물어도 이헤못해

แวนามยอน นานึน ซังซอมันอืน โกแล
왜냐면 나는 상처만안 고래

คาซืมอี นอมู อาพาโย
가슴이 너무 아파요

นานึน ฮังซัง มลลัซออ
나는 항상 몰랐어

คือนอคา นาลึล ฮังซัง อาพือเก
그녀가 나를 항상 아프게

แน กา ซึมอี เกซก อา พาวอ
내 가슴이 개속 아 파워

คือนอเย อาพึน มัลทูดึลอี
그녀의 아픈 말투들이

ซารางแฮ
사랑해

โพโก ชีพออ
보고 싶어

คึนเด คือนอนึน นารึล ซาราง อันแฮ
근데 그녀는 나를 사랑 안해

นันคือนอลึล อีดอือ ลอ โนลยอก แฮโย
난 그녀를 잊으 려 노력 해요

อีลอเค มัลแฮโย
이렇게 말해요

ซ้ำ * 2 ครั้ง

source