ว่าซั่น

ว่าซั่น [วา-ซั่น] แปลว่า

ว่าอย่างนั้น, ประมาณนั้น, ตามที่ได้กล่าวมานี้, ว่ากันว่าอย่างนั้น  ใช้พูดต่อท้ายประโยคบอกเล่า มักใช้กับการเล่าเรื่องที่ฟังจากคนอื่นมา หรือใช้กับการยกประโยคของคนอื่นมาพูดอีกที

คำว่า วะซั่น หรือ ว่าซั่น จริง ๆ แล้ว มาจากคำว่า ว่าจังซั่น ซึ่งแปลว่า ว่ากันมาอย่างนั้น ว่าอย่างนั้น ว่าเช่นนั้น

 

เขาว่าเขาสิเฮ็ดเองว่าซั่น แปลว่า เขาพูดว่าเขาจะทำด้วยตัวเอง

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคือสิบ่ได้ไปดอกว่าซั่น แปลว่า ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า คงจะไม่ได้ไปแล้วล่ะ