สอน forex วิเคราะห์ข่าวฟอเร็กซ์ mt4 Weekly Forex Forecast: January 15 – 19 2018 – Forex Trading Guide

สอน forex ค่าเงินยูโร เงิน สกุล ยูโร ดัชนีเงินยูโร


ค่าเงินยูโร

This Forex Forecast video is a weekly preparation routine for the upcoming trading. We will take a deeper look into fundamental analysis or talk about economic news coming out this week and its implications. Also, keep an eye on each technical levels as potential trades can be spotted.

If you’re looking for best currency pairs in Forex, I’d like to invite you to join me for the Daily Analysis by clicking on the embedded link below:
http://bit.ly/2xxaVqB

To learn more about the Trade Room or Trading Signals service, you may visit the following links:

Monthly $97
http://bit.ly/2BneNPx

Bi-Annual $67
http://bit.ly/2Ek5m6j

Yearly $47
http://bit.ly/2BneAvW

If you’d like to learn my system, please visit:
http://tradingwithvenus.com

If you liked this video, please share it with your friends and give it a thumbs up and subscribe to my channel!

Connect with me on Facebook through this link:
https://www.facebook.com/groups/TradingwithVenus/

แปลงยูโร ค่าเงินยูโร แลกเปลี่ยนเงินยูโร eur

ค่าเงินยูโร Weekly Forex Forecast: January 15 – 19 2018 – Forex Trading Guide

สอน forex ค่าเงินปอนด์ ยูโร 1 ยูโรเท่ากับกี่บาท วิเคราะห์เงินยูโร อัตราเงินยูโร สัญลักษณ์แบงค์

https://zawsa.com