สุขภาพ นิสัยเพื่อสุขภาพจิตที่ดี | Mission To The Moon EP.774“สุขภาพจิต” จะดีหรือแย่ เกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น พันธุกรรม สารเคมีในสมอง การเลี้ยงดู และบริบททางสังคม แต่สิ่งที่ควบคุมภาวะสุขภาพจิตได้ดีที่สุด คือ “นิสัยของเราเองที่สามารถกำหนดสภาวะความสุข”

ความสามารถในการสังเกตสภาพจิตใจคุณทำงานอย่างไร มีความเห็นอกเห็นใจกับตัวเอง มีความยืดหยุ่นในพฤติกรรม และกล้าแสดงออกเกี่ยวกับคุณค่าที่คุณมี จะช่วยให้คุณมีสภาวะสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

#MissionToTheMoon
#MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media ได้ที่

Website: https://bit.ly/3oHFe99
Facebook: https://bit.ly/32Oe4nW
Twitter: https://bit.ly/2TyBOH6
Blockdit: https://bit.ly/3jI0pEk
YouTube: https://bit.ly/2TyTXVg
TikTok: https://bit.ly/35Gq8aX
SoundCloud: https://bit.ly/3e4Tzax
Podbean: https://bit.ly/3oCqU1g
Spotify: https://spoti.fi/37MNajh
Apple Podcast: https://apple.co/3oK1JKy

source