หนองใน เป็นอีกหนึ่งโรคติดต่อที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน

Spread the love

หนองใน เป็นอีกหนึ่งโรคติดต่อที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน จึงสามารถรับเชื้อได้โดยง่ายแบบไม่ทันตั้งตัว และบ่อยครั้งผู้ป่วยมีข้อสงสัยว่าเมื่อเป็นแล้ว กี่วันหาย ? “ คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถพบได้บ่อยมากเป็นอันดับแรกสุด คือพบได้ประมาณ 40 – 50% ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทนอกจากนี้เชื้อยังสามารถพบที่เซลล์ของปากมดลูก ท่อปัสสาวะ ทวารหนักและช่องคลอดได้อีกด้วย ในสตรี เชื้อสามารถแพร่จากช่องคลอดไปทวารหนักได้เองโดยไม่จำเป็นต้องมี …

โรคหนองในแท้ หรือ โรคโกโนเรีย (Gonorrhea) นับว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบกันได้มากเป็นอันดับต้นๆ ในบรรดาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด. หมายถึงการอักเสบของท่อปัสสาวะที่เกิดเชื้อโรคที่ไม่ใช่หนองในแท้ (Gonococcal Urethritis) สำหรับเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคหนองในเทียมได้แก่. Chlamydiaหากมีอาการคล้ายโรคหนองในและต้องการตรวจเพื่อการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถรับการรักษาโดยการใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสิทธิประกันสังคมได้

กามโรคหรือหนองใน เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้มากที่สุด สามารถติดเชื้อได้ทั้งชายและหญิง หากปล่อยเรื้อรัง เกิดจากแบคทีเรีย เนอิสซีเรีย โกโนเรีย (Neisseria gonorrhoeae) ซึ่งอาจท าให้เกิดการติดเชื้อที่หลอดปัสสาวะ. ปากมดลูก ทวารหนัก ล าคอ และ ตา ไม่บ่อยนักที่เนอิสซีเรีย หนองในเทียม (Non-gonococcal urethritis – NGU) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อยเช่นเดียวกับโรคหนองในแท้ โดยจะมีอาการที่เกิดคล้ายกัน

หากมีอาการปัสสาวะแสบขัด หรือมีอาการปวด หรือผื่นขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศ ควรหยุดการมีเพศสัมพันธ์ แล้วรีบปรึกษาแพทย์ ถ้าแพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคหนองใน และหลังได้รับการรักษาแล้ว เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำอีก ควรแจ้งให้คู่นอนมารับการรักษาด้วย และให้งดการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าอาการจะหายดีแล้ว

ใส่ความเห็น