หัวซา

หัวซา แปลว่า

หัวซา [หัว-ซา] แปลว่า สนใจ,ใส่ใจ

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “หัวซา”

 

อย่าไปหัวซาเขาเถาะ  แปลว่า อย่าไปสนใจเข้าเลย

อย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมา แปลว่า อย่าถือคนบ้า อย่าสนใจคนเมา

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

อย่ามาหัวซาอ้ายเลย แปลว่า อย่ามาสนใจเราเลย