เบิดคำสิเว่า

 เบิดคำสิเว่า แปลว่า

เบิดคำสิเว่า [เบิด-คำ-สิ-เว่า] แปลว่า

ไม่มีอะไรจะพูด ,หมดคำจะพูด ,พูดไม่ออก