เป็นตะลิโตน

Spread the love

เป็นตะลิโตน [เป็น-ตะ-ลิ-โตน] แปลว่า

ดูน่าสงสาร

 

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “เป็นตะลิโตน”

 

บักน้อยๆบ่มีพ่อมีแม่ เป็นตะลิโตนเนาะ แปลว่า ไอ้หนูน้อยไม่มีพ่อไม่มีแม่ ดูน่าส่งสารเนอะ

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

ลุโตนซาด แปลว่า น่าเวทนา สงสารในชาติกำเนิด
มาลุโตนหลายเด้ มาลุโตนจ้าของเด้ แปลว่า สงสารมากๆ สงสารตัวเองจริงๆ