เพลงลิง เจี๊ยก เจี๊ยก พร้อมเนื้อเพลง | เพลงกุ๊กกุ๊ก เพลงเด็กอนุบาล คอร์ด เนื้อเพลง#เพลงลิง #ลิงเจี๊ยก #เพลงกุ๊กกุ๊ก

เนื้อเพลงลิง

เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เป็นเสียงเรียกของลิง
ลิงมันอยู่ไม่นิ่ง มันชอบวิ่งกระโดดไปมา
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก มันร้องเรียกพวกมา
ครั้นพอถึงเวลา ออกเที่ยวหาผลไม้กิน

เพลงกุ๊กกุ๊ก เพลงเด็กกุ๊กกุ๊ก

#เพลงเด็ก
#เพลงเป็ด #เพลงช้าง #เพลงลิง
#แมงมุมลายตัวนั้น
ช้าง ช้าง ช้าง

รวมเพลงสำหรับเด็ก เพลงช้าง เพลงแมงมุมลายตัวนั้น
เพลงลิง เพลงเป็ด เพลงระบำชาวเกาะ เพลงเด็ก เพลงเด็กอนุบาล
เพลงปฐมวัย เพลงอนุบาล เพลงเด็กน้อย เพลงเด็กในตำนาน

เพลงเด็๋ก เพลงเด็๋กอนุบาล
เพลงเด็๋กน้อย เพลงเด็๋กในตำนาน

#เพลงอนุบาล #เพลงเด็ก

source