เพลงใหม่ Youth Comes In Time 青春恰时来 Wang Yibo 王一博 M/V [CC คำบรรยาย Chinese/Pinyin/Eng Sub] คอร์ด เนื้อเพลงเพลงใหม่ ” Youth Comes In Time” 青春恰时来 ของสำนักข่าวซินหัว ขับร้องโดยหวังอี้ป๋อ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว! มุ่งเน้นไปที่ Generation Z เพื่ออนาคตที่สดใสด้วยทำนองเพลงเยาวชน!
M/V สร้างเพื่อความบันเทิง

เนื้อเพลง
青春恰时来
Youth Comes in Time (Just the time of youth!)
Lyrics: Chen Kaixing/Ahe/Dong Nan
Music: Dong Nan
Singing: 王一博/Wang Yibo/หวังอี้ป๋อ
Xinhua News Agency’s original song
A “14th Five- Year” hymn of youth

啦啦啦啦啦
lā lā lā lā la

啦啦啦啦啦
lā lā lā lā la

啦啦啦啦啦
lā lā lā lā la

啦啦啦~
lā lā la

把明天的蓝图下载
bǎ míng tiān de lán tú xià zài
Let us download the blueprint of tomorrow

时代扬起年轻的风采
shí dài yáng qǐ nián qīng de fēng cǎi
The youthful demeanor is raised in this era

又是一个百年梦想
yòu shì yī gè bǎi nián mèng xiǎng
Another century’s dream

在心中激情澎湃
zài xīn zhōng jī qíng péng pài (yoah~)
yoah~ is raging passionately in my heart

催征的号角响起来
cuī zhēng de hào jiǎo xiǎng qǐ lái
The horn for expedition has sounded

迎接富民强国的接力赛
yíng jiē fù mín qiáng guó de jiē lì sài
Come on, the relay race to enrich the people and strengthen the country

我们站在最前排
wǒ men zhàn zài zuì qián pái
We stand in the front row

新时代画卷已展开
xīn shí dài huà juàn yǐ zhǎn kāi
The New Era Scroll has been unfolded

青春恰时来
qīng chūn qià shí lái
Just the time of youth!

我与我的国同在
wǒ yǔ wǒ de guó tóng zài
I am here with my country

筑梦路上不言败
zhù mèng lù shàng bù yán bài
On the road to dream building, we will never give up

未来有我更精彩
wèi lái yǒu wǒ gèng jīng cǎi
With me here now, the future will be more wonderful

青春恰时来
qīng chūn qià shí lái
Just the time of youth!

我们与世界同在
wǒmen yǔ shì jiè tóng zài
We are here with the whole world

腾飞的中国大舞台
Kāi fēi de zhōngxī dà wǔtái
The big stage of China is taking off

聚焦我们Z一代
Jù zhù wǒmen gōng yīdài
Focus on our Z generaton

用青春创造锦绣新时代
yòng qīng chūn chuàng zào jǐn xiù xīn shí dài
To create a beautiful new era with youth

这个时代节奏快
zhè ge shí dài jié zòu kuài
The pace of this era is fast

5G量子和AI
wǔ G liàng zǐ hé AI
5G, guantum and AI

全面小康和贫穷说拜拜
quán miàn xiǎo kāng hé pín qióng shuō bài bài
Well-off in an all-round way, say goodbye to poverty

发展速度让世界刮目看
fā zhǎn sù dù ràng shì jiè guā mù kàn
Our development speed makes the world look at it with new eyes

共建共治共享
gòng jiàn gòng zhì gòng xiǎng
Co-construction, co-governance and sharing

感恩憧憬新时代
gǎn ēn chōng jǐng xīn shí dài
Grateful and looking forward to this new era

获得感幸福感安全感
huò dé gǎn xìng fú gǎn ān quán gǎn
Sense of acquisition. happiness, and security

愿每个人都能被温柔以待
yuàn měi gè rén dōu néng bèi wēn róu yǐ dài
May everyone is treated with gentleness

青春恰时来
qīng chūn qià shí lái
Just the time of youth!

谁也不可取代
shéi yě bù kě qǔ dài
No one can be replaced

别抱怨别迷惘别等待
bié bào yuàn bié mí wǎng bié děng dài
Don’t complain, don’t be confused, don’t wait!

努力拼搏就现在 (努力拼搏就现在)
nǔ lì pīn bó jiù xiàn zài (nǔ lì pīn bó jiù xiàn zài)
Fight for it, right now! (Fight for it, right now!)

2025和2035
èr líng èr wǔ hé èr líng sān wǔ
2025 and 2035

我们奋斗 我们期待
wǒ men fèn dòu wǒ men qí dài
We fight, we expect

活着就要活出精彩 (活着就要活出精彩)
huó zhe jiù yào huó chū jīng cǎi (huó zhe jiù yào huó chū jīng cǎi)
As long as we live, live wonderfully! (As long as we live, live wonderfully!)

这是属于我的舞台
zhè shì shǔ yú wǒ de wǔ tái
This is a stage belonging to me!

催征的号角响起来
cuī zhēng de hào jiǎo xiǎng qǐ lái
The horn for expedition has sounded

迎接富民强国的接力赛
yíng jiē fù mín qiáng guó de jiē lì sài
Come on, the relay race to enrich the people and strengthen the country

我们站在最前排
wǒ men zhàn zài zuì qián pái
We stand in the front row

新时代画卷已展开
xīn shí dài huà juàn yǐ zhǎn kāi
The Nev Era Scroll has been unfolded

青春恰时来
qīng chūn qià shí lái
Just the time of youth!

我与我的国同在
wǒ yǔ wǒ de guó tóng zài
I am here with my country

筑梦路上不言败
zhù mèng lù shàng bù yán bài
On the road to dream building, we will never give up

未来有我更精彩
wèi lái yǒu wǒ gèng jīng cǎi
With me here now, the future will be more wonderful

青春恰时来
qīng chūn qià shí lái
Just the time of youth!

我们与世界同在
wǒ men yǔ shì jiè tóng zài
We are here with the whole world

腾飞的中国大舞台
téng fēi de zhōng guó dà wǔ tái
The big stage of China is taking off

聚焦我们Z一代
jù jiāo wǒ men Z yī dài
Focus on our Z generation

(青春恰时来)
(qīng chūn qià shí lái)
Just the time of youth!

(我与我的国同在)
(wǒ yǔ wǒ de guó tóng zài)
I am here with my country

(筑梦路上不言败)
(zhù mèng lù shàng bù yán bài)
On the road to dream building, we will never give up

(未来有我更精彩)
(wèi lái yǒu wǒ gèng jīng cǎi)
With me here now, the future will be more wonderful

青春恰时来
qīng chūn qià shí lái
Just the time of youth!

我们与世界同在
wǒmen yǔ shì jiè tóng zài
We are here with the whole world

腾飞的中国大舞台
téng fēi de zhōng guó dà wǔ tái
The big stage of China is taking off

聚焦我们Z一代
jù jiāo wǒ men Z yī dài
Focus on our Z generation

用青春创造锦绣新时代
yòng qīng chūn chuàng zào jǐn xiù xīn shí dài
To create a beautiful new era with youth
ขอบคุณที่มาคำแปลจาก : weibo

source