เพื่อชีวิตโดนใจ ใต้ อีสาน เหนือ น๊อต&นัด ข้าวเปลือก คอร์ด เนื้อเพลง#โฟล์คซอง#น๊อตข้าวเปลือก#เพื่อชีวิต#ดนตรีลานเบียร์@น๊อต ข้าวเปลือก

source