แม่นแล้ว

แม่นแล้ว [แม่น-แล้ว] แปลว่า

ใช่แล้ว

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “แม่นแล้ว”

 

เจ้าฮักอ้ายแม่นบ่ ญ.ตอบ แม่นแล้ว  แปลว่า เธอรักพี่ใช่มั้ย ญ.ตอบ ใช่แล้ว