ອັນຍະມະນີແຫ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ | อัญมณีแห่งแม่น้ำของ [ซับไทย/ลาว] คอร์ด เนื้อเพลง

Spread the love#ອັນຍະມະນີແຫ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ [ภาษาไทยอยู่ข้างล่าง]
ເນື້ອເພງ: ອັນຍະມະນີແຫ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ
ນັກຮ້ອງ: ອາເລັກຊານດຣາ ບຸນຊ່ວຍ
ແມ່ນໃຜກໍ່ຄົງຈະຮັກ ສິ່ງທີ່ເປັນຂອງຕົນ
ຈະມີໃຜທີ່ຈະມາທົນ ເຫັນມັນຖືກທຳລາຍ
ປຽບເໝືອນສິ່ງທີ່ລ້ຳຄ່າ ຄືດິນແດນທີ່ເຮົາຢູ່
ພວກເຮົາຕ້ອງເຊີດຊູຮັກສາພັດທະນາ

Save our land cause its belong to you
ຊ່ວຍແຜ່ນດິນຂອງເຮົາເພາະມັນເປັນຂອງພວກເຈົ້າ
take and stand make it right for all
ລົງມືເຮັດໃຫ້ມັນນ່າຢູ່ສຳລັບທຸກຄົນ
start protecting and start giving
ມາເລີ່ມປົກປ້ອງ ແລະ ເລີ່ມການໃຫ້
let it be apart of your life
ໃຫ້ມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຊີວິດພວກເຮົາ

ເຮົາມາທ່ຽວລາວມາຫຼິ້ນນຳກັນ ມາສ້າງສັນໃຫ້ປະເທດເຮົາ
ໃຫ້ກ້າວໄປ ໃຫ້ໂລກໄດ້ຮູ້ວ່າເຮົາແມ່ນໃຜ ແມ່ນ້ຳຂອງເຊື່ອມຕໍ່ເຮົາໄວ້
ໃຫ້ຫົວໃຈເຮົາເຕັ້ນນຳກັນ ປະເທດລາວຄືອັນຍະມະນີແຫ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ

ວັດທະນະທຳປະເພນີ ຄວນຮັກສາເອົາໄວ້
ເພື່ອຄົນຮຸ້ນຕໍ່ໄປໄດ້ເຫັນ ໄດ້ຊື່ນຊົມ

Save our land cause its belong to you
ຊ່ວຍແຜ່ນດິນຂອງເຮົາເພາະມັນເປັນຂອງພວກເຈົ້າ
take and stand make it right for all
ລົງມືເຮັດໃຫ້ມັນນ່າຢູ່ສຳລັບທຸກຄົນ
start protecting and start giving
ມາເລີ່ມປົກປ້ອງ ແລະ ເລີ່ມການໃຫ້
let it be a beautiful life
ໃຫ້ມັນເປັນຊີວິດທີ່ສວຍງາມ

ເຮົາມາທ່ຽວລາວມາຫຼິ້ນນຳກັນ ມາສ້າງສັນໃຫ້ປະເທດເຮົາ
ໃຫ້ກ້າວໄປ ໃຫ້ໂລກໄດ້ຮູ້ວ່າເຮົາແມ່ນໃຜ ແມ່ນ້ຳຂອງເຊື່ອມຕໍ່ເຮົາໄວ້
ໃຫ້ຫົວໃຈເຮົາເຕັ້ນນຳກັນ ປະເທດລາວຄືອັນຍະມະນີແຫ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ

ພວກເຮົາຕ້ອງຮ່ວມກັນ ພວກເຮົາຕ້ອງຊ່ວຍກັນຮັກສາ
ໃຊ້ເວລາໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ ມາຊ່ວຍກັນພັດທະນາ

ເຮົາມາທ່ຽວລາວມາຫຼິ້ນນຳກັນ ມາສ້າງສັນໃຫ້ປະເທດເຮົາ
ໃຫ້ກ້າວໄປ ໃຫ້ໂລກໄດ້ຮູ້ວ່າເຮົາແມ່ນໃຜ ແມ່ນ້ຳຂອງເຊື່ອຕໍ່ເຮົາໄວ້
ໃຫ້ຫົວໃຈເຮົາເຕັ້ນນຳກັນ ປະເທດລາວຄືອັນຍະມະນີແຫ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ

ເຮົາມາທ່ຽວລາວມາຫຼິ້ນນຳກັນ ມາສ້າງສັນໃຫ້ປະເທດເຮົາ
ໃຫ້ກ້າວໄປ ໃຫ້ໂລກໄດ້ຮູ້ວ່າເຮົາແມ່ນໃຜ ແມ່ນ້ຳຂອງເຊື່ອຕໍ່ເຮົາໄວ້
ໃຫ້ຫົວໃຈເຮົາເຕັ້ນນຳກັນ ປະເທດລາວຄືອັນຍະມະນີແຫ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ

#อัญมณีแห่งแม่น้ำของ (โขง) [ພາສາລາວຢູ່ຂ້າງເທິງ]
เนื้อเพลง: อัญมณีแห่งแม่น้ำของ [Jewel of Mekong]
นักร้อง: อเล็กชานดร้า ธิดาวัลย์ บุญช่วย
แม่นใผก็คงจะฮัก สิ่งที่เป็นของตน
จะมีใผที่จะมาทน เห็นมันถูกทำลาย
เปรียบเหมือนสิ่งที่ล้ำค่า
คือดินแดนที่เฮาอยู่
พวกเฮาต้องเชิดชู ฮักษาพัดทะนา

Save our land cause its belong to you
ช่วยแผ่นดินของเฮาเพราะมันเป็นของพวกคุณ
take and stand make it right for all
ลงมือทำให้มันน่าอยู่สำหรับทุกคน
start protecting and start giving
มาเริ่มปกป้อง และ เริ่มต้นกานให้
let it be apart of your life
ให้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณ

เฮามาเที่ยวลาวมาหลิ้นนำกัน มาสร้างสรรค์ให้ประเทศเฮา
ให้ก้าวไป ให้โลกได้ฮู้ว่าเฮาแม่นใผ แม่น้ำของเชื่อมต่อเฮาไว้
ให้หัวใจเฮาเต้นนำกัน ประเทศลาวคืออัญมณีแห่งแม่น้ำของ

วัฒนธรรมประเพณี ควนฮักษาเอาไว้
เพื่อคนรุ่นต่อไปได้เห็น ได้ชื่นชม

Save our land cause its belong to you
ช่วยแผ่นดินของเฮาเพราะมันเป็นของพวกคุณ
take and stand make it right for all
ลงมือทำให้มันถูกต้องให้กับทุกคน
start protecting and start giving
มาเริ่มปกป้อง และ เริ่มต้นกานให้
let it be a beautiful life
ให้มันเป็นชีวิตที่สวยงาม

เฮามาเที่ยวลาวมาหลิ้นนำกัน มาสร้างสรรค์ให้ประเทศเฮา
ให้ก้าวไป ให้โลกได้ฮู้ว่าเฮาแม่นใผ แม่น้ำของเชื่อมต่อเฮาไว้
ให้หัวใจเฮาเต้นนำกัน ประเทศลาวคืออัญมณีแห่งแม่น้ำของ

พวกเฮาต้องฮ่วมกัน พวกเฮาต้องช่วยกันฮักษา
ใช้เวลาให้คุ้มค่า มาช่วยกันพัฒนา

เฮามาเที่ยวลาวมาหลิ้นนำกัน มาสร้างสรรค์ให้ประเทศเฮา
ให้ก้าวไป ให้โลกได้ฮู้ว่าเฮาแม่นใผ แม่น้ำของเชื่อมต่อเฮาไว้
ให้หัวใจเฮาเต้นนำกัน ประเทศลาวคืออัญมณีแห่งแม่น้ำของ

เฮามาเที่ยวลาวมาหลิ้นนำกัน มาสร้างสรรค์ให้ประเทศเฮา
ให้ก้าวไป ให้โลกได้ฮู้ว่าเฮาแม่นใผ แม่น้ำของเชื่อมต่อเฮาไว้
ให้หัวใจเฮาเต้นนำกัน ประเทศลาวคืออัญมณีแห่งแม่น้ำของ

#ເນື້ອເພງອັນຍະມະນີແຫ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ #เนื้อเพลงอัญมณีแห่งแม่น้ำของ

source