บักจีเหลิน

บักจีเหลิน แปลว่า

บักจีเหลิน [บัก – จี – เหลิน] แปลว่า

ชื่อเรียกเด็กฮาๆของคนภาคอีสาน คล้ายๆกับใช้เรียกเด็กกะโปโล เด็กบ้านๆ นอกจากบักจีเหลิน ยังมีชื่อฮาๆอื่นๆ เช่น บักหำแหล่ อีหวึ่ง เป็นต้น

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “บักจีเหลิน”

 

บักจีเหลิน มึงสิไปไส คือซงฟ้าวฝั่งแท้  แปลว่า  ไอ้จีเหลิน เอ็งจะรีบไปไหน ดูท่าทางๆรีบๆ