ข้าวโพด ธัญพืชรสหวานอุดมไปด้วยวิตามินเอ

ข้าวโพด ธัญพืชรสหวานอุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินบี แร่ธาตุ เส้นใยอาหาร และเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ เชื่อกันว่าการรับประทานข้าวโพดมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการ ข้าวโพดหวาน (Sweet corn) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zea mays saccharata ชนิดนี้เป็นข้าวโพดที่ใช้ปลูกเพื่อรับประทานฝักสดโดยเฉพาะ เมล็ดมีลักษณะอ่อนใส ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวโพด. ข้าวโพดเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า ปลูกง่าย อายุสั้น สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทย จัดอยู่ในวงศ์ Gramineae

ข้าวโพดหวาน. ชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays var. rugosa. ชื่อสามัญ Sweet corn. วงศ์ Poaceae. ข้าวโพด เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ปลูกฤดูเดียว ลักษณะลำต้นเป็นปล้องสีเขียวจำนวน หนอนเจาะฝักข้าวโพด เป็นศัตรูที่ทำให้ข้าวโพดเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะข้าวโพดหวาน ซึ่งมีความอ่อนแอต่อแมลงศัตรูพืช การทำลายจะกัดกินไหมข้าวโพดและเจาะทำลายที่ปลายฝัก ข้าวโพดมีรสชาติอร่อย หวานมัน ให้สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย 2. มีสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในเมล็ดข้าวโพด ที่มีสรรพคุณช่วยในการบำรุงปอดและหัวใจ ข้าวโพดอาจจำแนกออกได้เป็น ๒ แบบ คือ ๑. การจำแนกทางพฤกษศาสตร์ การจำแนกแบบนี้ถือเอาลักษณะของแป้ง และเปลือกหุ้มเมล็ดเป็นหลัก

ข้าวโพดข้าวเหนียว (Waxy Corn) เป็นข้าวโพดอีกชนิดที่คนรับประทานเพราะเมล็ดนุ่ม เหนียว อร่อย ไม่ติดฟัน มีหลายสี เช่น สีขาว สีขาวปนเหลือง สีม่วงคล้ำ

ใส่ความเห็น