รักษารากฟัน รักษาอาการฟันผุหรือแตกทะลุถึงโพรงประสาท

รักษารากฟัน คือ การตัดโพรงประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อขนาดเล็กที่อยู่ใจกลางฟัน ซึ่งเมื่อโพรงประสาทฟันที่ถูกทำลาย อักเสบ หรือตายถูกตัดออก ( Root canal treatment ) ก่อนฟันจะหายไป ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน เป็นปัญหาใหญ่ที่คุณไม่ควรละเลย. โดยเฉพาะอาการปวดฟัน เสียว การกำจัดเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันที่ติดเชื้อ หรือเนื้อเยื่อในตัวฟันที่ตายแล้วออก ทำความสะอาดโดยการใช้เครื่องมือขยายให้คลองรากฟันกว้างขึ้น และสะอาดขึ้น

ฟันผุ หรือฟันที่มีวัสดุอุดลึกจนถึงโพรงประสาทฟัน; ฟันผุซ้ำ หรือฟันผุเกิดใหม่ใต้ครอบฟัน; ฟันแตก หรือร้าว; การบาดเจ็บของฟันจากการกระแทก หรืออุบัติเหตุ. การรักษารากฟัน ฟันที่ต้องได้รับการรักษารากฟัน มักมีอาการปวดฟันขึ้นมาเอง อาจปวดแบบเป็นๆหายๆ หรือปวดรุนแรงจนนอนไม่หลับ หรือทำให้ต้องตื่นเนื่องจากปวดฟันมาก หรือมีอาการเสียวฟันมากเวลา เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป เพื่อให้ฟันของคุณกลับมาใช้งานได้มีประสิทธิภาพเหมือนฟันธรรมชาติให้มีการสบฟัน รวมถึงการขบเคี้ยวที่ดี

รักษาอาการฟันผุหรือแตกทะลุถึงโพรงประสาทจนมีอาการปวดด้วยการรักษารากฟัน คลินิกทันตกรรมดิไอวรี่ คลินิกรักษารากฟันในกรุงเทพพร้อมให้บริการด้านทันตกรรมเฉพาะทางคือขบวนการกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงฟันและคลองรากฟันที่มีการติดเชื้อและอักเสบ ร่วมกับการทำความสะอาดในคลองรากฟันให้ปราศจากเชื้อโรคคือ การกำจัดเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อ และอุดปิดคลองรากฟันไม่ให้เชื้อเข้ามาได้อีก ฟันซี่นั้นก็จะยังใช้งานได้ต่อไป ไม่ต้องถอนออก เป็นวิธีที่ใช้รักษาฟันที่ถูกทำลายจากฟันผุจนเป็นโพรง ซึ่งการอุดฟันจะช่วยป้องกันไม่ให้มีฟันผุเพิ่มขึ้นด้วยการปิดช่องไม่ให้แบคทีเรียเข้าไปได้อีก

การตัดโพรงประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อขนาดเล็กที่อยู่ใจกลางฟัน ซึ่งเมื่อโพรงประสาทฟันที่ถูกทำลาย อักเสบ หรือตายถูกตัดออก พื้นที่ส่วนที่เหลือก็จะถูกทำความสะอาด เป็นการรักษาทางทันตกรรมเพื่อต้องการเก็บฟันไว้ หลีกเลี่ยงการถอนฟันในกรณีที่คนไข้มีปัญหาในช่องปาก หรือเกิดปัญหากับฟันขั้นรุนแรง รักษารากฟัน ตัวฟันยังอยู่ รากฟันยังอยู่ที่เดิม เพียงแต่เราเอาเชื้อโรคในโพรงประสาทฟันที่ติดเชื้อออก และอุดทดแทนลงไป ด้วยวัสดุที่เหมาะสม