ลองกอง (longkong) เป็นไม้ผลที่มีถิ่นกำเนิดในภาคใต้ของไท

Spread the love

ลองกอง ลองกอง (longkong) เป็นไม้ผลที่มีถิ่นกำเนิดในภาคใต้ของไท ลองกอง ชื่อสามัญ Longkong. ลองกอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Lansium domesticum Corr. จัดเป็นพืชที่อยู่ในชนิดเดียวกันกับลางสาดและลูกู หรือ ดูกู (Duku) โดยจัดอยู่ ลองกอง เป็นลางสาดพันธุ์หนึ่งชนิดที่เปลือกหนาและยางน้อย โดยลางสาดเป็นไม้ต้นชนิด Lansium domesticum Corrêa ในวงศ์ Meliaceae ผลกลม ๆ ออกเป็นพวง กินได้ เม็ดในขมลองกองอุตรดิตถ์ เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่ง ที่ชาวอุตรดิตถ์ภาคภูมิใจแนะนำให้ได้ลองลิ้มชิมรส จะมีผลผลิตออกเป็นรุ่นๆ ออกมารุ่นแรก ปลายกรกฎาคม

ลองกอง ก่อนออกดอก. • ขั้นตอนการปฏิบัติในสวนลองกองที่ให้ผลผลิตแล้ว การจัดการ. ลองกองช่วงให้ดอก ผล และการเก็บผล. • ขั้นตอนการปลูกและปฎิบัติดูแลรักษาลองกอง ลองกองเป็นพืชที่เพื่อนๆ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกกันเชิงการค้านะครับ วันนี้ผมจะไม่ชวนคุยเรื่องการปลูก แต่จะมาชวนคุยเรื่องการเพิ่มผลผลิตกันครับ เชียงใหม่ มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกอง ที่ปลูกในบริเวณบ้านพบว่าออกลูกดกเต็มต้นลูกโต มีรสชาติหวานอร่อยไม่แพ้จากแหล่งปลูกต้นตำรับ และขายได้ราคาดี

ลองกอง ผลไม้เมืองร้อนที่อาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีสรรพคุณทางยา เพราะภายในเปลือกลองกองประกอบไปด้วยสารบางชนิดที่เชื่อกันว่าช่วยบรรเทาอาการท้องเสีย ลองกอง ผลไม้ที่ขึ้นชื่อที่สุด พันธุ์ที่รู้จักกันมาก คือ ลองกองบ้านซีโป อำเภอระแงะ เป็นพันธุ์ไม้ชนิดเดียวกับลางสาด มีเปลือกหนาและไม่มียางเหมือนลางสาด มีเนื้อน้อยกว่าลองกองคือผลผลิตทางการเกษตรที่ยังคงสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวสวนผลไม้ได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าเทคนิคต่างๆสำหรับการทำสวนลองกองของเกษตรกรแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่าง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ชวนอุดหนุนลองกอง จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม”ลองกอง” “ผลไม้ไทย”พัฒนาคุณภาพ ของดี จังหวัดยะลา “ราคาถูก”

ใส่ความเห็น