ลองกอง (longkong) เป็นไม้ผลที่มีถิ่นกำเนิดในภาคใต้ของไท

ลองกอง ลองกอง (longkong) เป็นไม้ผลที่มีถิ่นกำเนิดในภาคใต้ของไท ลองกอง ชื่อสามัญ Longkong. ลองกอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Lansium domesticum Corr. จัดเป็นพืชที่อยู่ในชนิดเดียวกันกับลางสาดและลูกู หรือ ดูกู (Duku) โดยจัดอยู่ ลองกอง เป็นลางสาดพันธุ์หนึ่งชนิดที่เปลือกหนาและยางน้อย โดยลางสาดเป็นไม้ต้นชนิด Lansium domesticum Corrêa ในวงศ์ Meliaceae ผลกลม ๆ ออกเป็นพวง กินได้ เม็ดในขมลองกองอุตรดิตถ์ เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่ง ที่ชาวอุตรดิตถ์ภาคภูมิใจแนะนำให้ได้ลองลิ้มชิมรส จะมีผลผลิตออกเป็นรุ่นๆ ออกมารุ่นแรก ปลายกรกฎาคม

ลองกอง ก่อนออกดอก. • ขั้นตอนการปฏิบัติในสวนลองกองที่ให้ผลผลิตแล้ว การจัดการ. ลองกองช่วงให้ดอก ผล และการเก็บผล. • ขั้นตอนการปลูกและปฎิบัติดูแลรักษาลองกอง ลองกองเป็นพืชที่เพื่อนๆ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกกันเชิงการค้านะครับ วันนี้ผมจะไม่ชวนคุยเรื่องการปลูก แต่จะมาชวนคุยเรื่องการเพิ่มผลผลิตกันครับ เชียงใหม่ มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกอง ที่ปลูกในบริเวณบ้านพบว่าออกลูกดกเต็มต้นลูกโต มีรสชาติหวานอร่อยไม่แพ้จากแหล่งปลูกต้นตำรับ และขายได้ราคาดี

ลองกอง ผลไม้เมืองร้อนที่อาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีสรรพคุณทางยา เพราะภายในเปลือกลองกองประกอบไปด้วยสารบางชนิดที่เชื่อกันว่าช่วยบรรเทาอาการท้องเสีย ลองกอง ผลไม้ที่ขึ้นชื่อที่สุด พันธุ์ที่รู้จักกันมาก คือ ลองกองบ้านซีโป อำเภอระแงะ เป็นพันธุ์ไม้ชนิดเดียวกับลางสาด มีเปลือกหนาและไม่มียางเหมือนลางสาด มีเนื้อน้อยกว่าลองกองคือผลผลิตทางการเกษตรที่ยังคงสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวสวนผลไม้ได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าเทคนิคต่างๆสำหรับการทำสวนลองกองของเกษตรกรแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่าง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ชวนอุดหนุนลองกอง จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม”ลองกอง” “ผลไม้ไทย”พัฒนาคุณภาพ ของดี จังหวัดยะลา “ราคาถูก”

ใส่ความเห็น