โรคและยารักษา

หนองใน เป็นอีกหนึ่งโรคติดต่อที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน