มะเร็งผิวหนัง เป็นเนื้อร้ายที่เกิดบนผิวหนังและเยื่อบุบริเวณผิว

มะเร็งผิวหนัง

มะเร็งผิวหนัง ประเภทเบซัลเซลล์ (Basal Cell Carcinoma-BC

คันในร่มผ้า เชื้อราในร่มผ้า สาเหตุของการเกิดเชื้อรา

คันในร่มผ้า

คันในร่มผ้า  ไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ก็เป็นเรื่องเล็กๆ ที่ไม