โรคและยารักษา

มะเร็งผิวหนัง เป็นเนื้อร้ายที่เกิดบนผิวหนังและเยื่อบุบริเวณผิว

โรคและยารักษา

หนองใน เป็นอีกหนึ่งโรคติดต่อที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน