มะนาวแป้น เปลือกผิวบาง น้ำเยอะ มีกลิ่นหอมผลมีขนาดใหญ่

มะนาวแป้น เป็นพันธุ์

Continue readingมะนาวแป้น เปลือกผิวบาง น้ำเยอะ มีกลิ่นหอมผลมีขนาดใหญ่