บวบ

บวบ บวบงู มีลักษณะกลม ยาว ปลายแหลมและบิด สีผลเขียวลายขา