(ENG LYRIC) เนื้อเพลง เป็นทุกอย่าง (Everything) | Room 39 | LyricMachine คอร์ด เนื้อเพลงเนื้อเพลง เป็นทุกอย่าง | Room 39 | LyricMachine

This Song Language, เนื้อเพลงภาษา: ไทย

เป็นเพื่อนเธอไปดูหนัง
อยู่ด้วยกันตอนเธอเหงา
ฟังทุกเรื่องราวที่เธอระบาย
ยาวจนเช้าฉันก็ยังยินดี
แม้ไม่ใช่คนพิเศษ
ไม่ได้สำคัญสำหรับเธอ

เป็นคนโทรปลุกตอนเช้า
คอยเฝ้าถามและห่วงใย
อยากที่จะรู้ว่าเธอเป็นไง
ในเวลาที่เธอไม่เหลือใคร
แม้เธออาจไม่เห็นกัน
ในบางวันที่เธอไม่ทุกข์ใจ

ทำได้แค่เพียง
แค่ทุกๆอย่างที่เธอขอ
จะนานเท่าไรไม่ว่าเมื่อไร
ก็พร้อมจะยอมทำให้เธอ

เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
แม้ว่าเธอไม่เคย
เป็นอะไรกับฉันเลย
ฉันก็แค่คนหนึ่ง
ที่เธอต้องการในบางครั้ง
ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหน
จะหวังอะไรให้มากมาย

เป็นคนที่เคยแอบรัก
เป็นคนที่เคยแอบหวัง
เป็นคนที่เธอให้ความสำคัญ
ในวันที่เธอไม่เหลือใคร
เป็นให้เธอได้ทุกอย่าง
แต่ก็เหมือนไม่มีความหมาย

ทำได้แค่เพียง
แค่ทุกๆอย่างที่เธอขอ
จะนานเท่าไรไม่ว่าเมื่อไร
ก็พร้อมจะยอมทำให้เธอ

เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
แม้ว่าเธอไม่เคย
เป็นอะไรกับฉันเลย
ฉันก็แค่คนหนึ่ง
ที่เธอต้องการในบางครั้ง
ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหน

เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
แม้ว่าเธอไม่เคย
เป็นอะไรกับฉันเลย
ก็ฉันคงไม่มีสิทธิ์
จะคิดอะไรไปมากกว่านี้
ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหน
จะหวังอะไรให้มากมาย

เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
แม้ว่าเธอไม่เคย
เป็นอะไรกับฉันเลย
ฉันก็แค่คนหนึ่ง
ที่เธอต้องการในบางครั้ง
ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหน

เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
แม้ว่าเธอไม่เคย
เป็นอะไรกับฉันเลย
ก็ฉันคงไม่มีสิทธิ์
จะคิดอะไรไปมากกว่านี้
ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหน
จะหวังอะไรให้มากมาย

จะหวังอะไรให้มากมาย

source