Forex คืออะไร , การเทรด Forex คืออะไร I เข้าใจใน 2 นาที forexForex คืออะไร , การเทรด Forex คืออะไร I เข้าใจใน 2 นาที
🌍 อ่านบทความนี้: https://forexnew.org/p/forex-market

Chapters:
0:00 Forex Overview
0:13 Forex คืออะไร
0:55 การเทรด Forex คืออะไร
1:01 มูลค่าการซื้อขาย
1:29 ราคาในตลาดขึ้นลงได้อย่างไร
1:58 ความเสี่ยงในตลาด Forex

* Forex คือตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก
– ซึ่งมีการซื้อขายกันตลอด 24 ชม. และมีสภาพคล่องที่สูงมาก
– อาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆแล้ว “เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด”
– การเทรด Forex ก็คือ การเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่าง ๆ

Categories:
🌍 Website: https://forexnew.org/
🌍 Reviews: https://forexnew.org/p/broker-forex
🌍 News: https://forexnew.org/p/news
🌍 Terms of Use: https://forexnew.org/about/

source