มะระ

มะระ สำหรับรับมะระนั้น มีรสขม ซึ่งสรรพคุณของความขมเป็นป