ข่าว forex วิเคราะห์โบรกเกอร์ เทรดฟอเร็กซ์ metatrader 4

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เตรียมจัด SET Awards 2021 เผยรายชื่อ 12 ซีอีโอ และ 76 บริษัทเข้าชิงรางวัล Business Excellence และ 51 บริษัทเข้าชิงรางวัล Sustainability Excellence สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น พร้อมปรับตัว และเป็นองค์กรต้นแบบในภาคตลาดทุน เตรียมประกาศผล 3 พ.ย. นี้ในรูปแบบ Virtual Ceremony

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลท. เปิดเผยว่า ตลท.และวารสารการเงินธนาคาร จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2021 ครั้งที่ 18 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัลคือ กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร รวมไปถึงธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence สำหรับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและร่วมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

“ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ส่งผลให้ บจ. ต้องเตรียมพร้อมและปรับกลยุทธ์ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง การจัดงาน SET Awards เพื่อยกย่องบริษัทที่โดดเด่นทั้งศักยภาพและคุณภาพ เป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจที่ดี สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพองค์กร พัฒนานวัตกรรม รวมถึงดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญในการดำเนินงานโดยคำนึงถึ งสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) พร้อมกับการสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth) ซึ่งสอดคล้องวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยปีนี้จะจัดงานในวันที่ 3 พฤศจิกายนในรูปแบบ  Virtual Ceremony สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมี 76 บริษัทและผู้บริหารสูงสุด 12 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายและเข้าชิง SET Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence และ 51 บริษัทในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence”