ข่าว forex วิเคราะห์โบรกเกอร์ เทรดฟอเร็กซ์ metatrader 4

บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (NCL) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ บมจ.ไดเมท (สยาม) (DIMET) หลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนแล้วนั้น บริษัทฯ ขอยุติการทำธุรกิจร่วมกันดังกล่าว โดยบริษัทได้ทำหนังสือเพื่อยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจดังกล่าว ลงวันที่ 1 ต.ค.64 และส่งให้ทาง DIMET แล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้ตัดสินใจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งการยกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทแต่อย่างใด