โปรดทราบถึงข้อกำหนดในการใช้งานบทวิเคราะห์ข่าว และแนวโน้มตลาด Forex

 • บทวิเคราะห์ข่าว Forex และบทวิเคราะห์แนวโน้มราคา เป็นเพียงบทวิเคราะห์คาดการณ์ทั่วไปเท่านั้น
 • โดยใช้หลักการทางสถิติและหลักการทาง Technical Analysis ในการประเมิน
 • ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อ “สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น”
 • โปรดทราบว่าข้อมูลดังกล่าว ไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง และไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์
 • และไม่ถือเป็นการชี้ชวนให้ซื้อหรือขายสินทรัพย์ใดๆทั้งสิ้น
 • โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหน้านโยบายการใช้งานบนเว็บไซต์ และข้อมูลความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
 • การวิเคราะห์เชิงเทคนิคใช้หลักการ Elliott Wave, Fibonacci, Price Action, Breakout Strategies
 • การสรุปข่าวที่มีผลกระทบสูงรายสัปดาห์ ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ Forex Factory และ Trading Economics
 • โดยคัดเลือกข่าวที่มีผลกระทบแบบ High Impact เพราะมักส่งผลกระทบต่อราคาใน Volume ที่สูง

 

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental)

 • เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา จากสภาวะทางเศรษฐกิจ
 • โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการแข็งค่าและอ่อนค่าของสกุลเงิน
 • ตัวอย่างเช่น : การประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ , การปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
 • การประกาศตัวเลขอัตราการจ้างงาน, การเลือกตั้ง, การแถลงนโยบายทางเศรษฐกิจ,
 • ดัชนี CPI, PMI และดัชนี GDP เป็นต้น

One thought on “แนวโน้มตลาด Forex บทวิเคราะห์ข่าว Forex

 1. A WordPress Commenter พูดว่า:

  Hi, this is a comment.
  To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
  Commenter avatars come from Gravatar.

Comments are closed.