ข่าวเศรษฐกิจ ข่าว forex วิเคราะห์โบรกเกอร์ เทรดฟอเร็กซ์ metatrader 4

 

บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ (STGT) เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย ชื่อ PT Sri Trang Gloves Indo เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยาง ทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านอินโดนีเซียรูเปี๊ยะห์ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 อินโดนีเซียรูเปี๊ยะห์ โดย STGT ถือหุ้นทั้ง 100%