Vajiravudh เพลงวชิราวุธรำลึก กด Subtitle คำบรรยาย มี เนื้อเพลงวชิราวุธรำลึก คอร์ด เนื้อเพลงเพลงวชิราวุธรำลึก
วชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าประชา
ก่อกำเนิดลูกเสือมาข้าเสื่อมใส
พวกเราลูกเสือเชื้อชาติไทย
เทิดเกียรติพระองค์ไว้ด้วยภักดี
ลูกเสือรำลึกนึกพระคุณเทิดบูชา
ปฏิญาณรักกษัตริย์ ชาติ ศาสน์ศรี
มาเถิดลูกเสือสร้างความดี
เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทยดั่งใจปอง

คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลงคาราโอเกะ karaoke เพลงใหม่ เพลงสากล เพลงสตริง

https://zawsa.com

source