การลงทุน หุ้น forex

Trader คืออะไร

Spread the love

Trader คืออะไร ในพจนานุกรม อังกฤษ-ไทยนั้น คำว่า Trader แปลว่า ผู้ที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเงิน แต่ในความหมายของทางการเงิน Trader จะหมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่ในการซื้อ – ขายสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และรวมไปถึงตราสารอนุพันธุ์ กล่าวโดยสรุป “เทรดเดอร์ ก็คือ นักเทรด หรือคนที่ทำการเทรดนั่นเอง” นั่นเอง

การ Trade นั้น เป็นอาชีพที่สามารถทำงานเกี่ยวกับการเงินได้หลายทาง เช่น สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน หรือนักลงทุนกลุ่มบุคคลก็ได้ โดย Trader จะมีวิธีการทำงานคือ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ซื้อ-ขายตราสารทางการเงินในตลาดหุ้น  ตลาดอนุพันธุ์ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึง Forex ด้วย และ Forex เป็นอีกหนึ่งในส่วนสำคัญของตลาดการลงทุน ที่หลายๆ คนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

Trader คือเทรดเดอร์เนี่ยขอให้มันอยู่ในโซนของเราถ้ามันไม่อยู่ เราหยุดเดี๋ยวพี่เขียนเป็น chart ดูนะครับไม่อยู่หยุด ถ้าอยู่เทรด นะครับ หยุดไปเรื่อยๆ แล้วไปสร้างโซนใหม่ขึ้นมานะครับและเราจะได้งบมา พี่ทำแบบนี้เพราะนั้นพี่จะแบ่งเป็น model ย่อยๆเยอะมากเป็น multi strategy นะครับ ก็คือเยอะเพราะนั้น โซนไหนทำงานได้ พี่ก็มาทำแล้วมันจะ generate ได้ค่อนข้างไว

Facebook Comments Box

Similar Posts