ผักและผลไม้

ผักกาดหอม เป็นผักที่นิยมบริโภคมากที่สุดในบรรดาผักสลัด รับประทานสด ๆ